Co to jest EIP-1559? Transformacja Ethereum

ikona publikacji - ciemny
Opublikowano: 19 lipca 2021
ikona autora biały
grafika z logo EIP-1559

Deweloperzy blockchaina Ethereum (ETH) zatwierdzili niedawno znaczące zmiany w sieci, nazwane zbiorczo EIP-1559. Ich wejście w życie planowane jest na koniec lipca. Zgodnie z tymi zmianami, użytkownicy będą musieli wysłać opłatę bazową do sieci. Następnie ETH z opłaty bazowej zostanie spalone, czyli usunięte z obiegu. To zmniejszy podaż tokena i sprawi, że stanie się on deflacyjny. Zamiast zmniejszać wysokie opłaty transakcyjne w całym blockchainie opartym na Ethereum, program EIP-1559 ma na celu obniżenie zmienności i zwiększenie przewidywalności opłat za transakcje.

Nadchodzące zmiany prawdopodobnie doprowadzą do krótkoterminowej utraty zysków w społeczności górników Ethereum. Opłaty transakcyjne stanowiły ogromną część przychodów górników w ciągu ostatniego roku. Wraz z EIP-1559, protokół spali dużą część ogólnych opłat transakcyjnych, zmniejszając tym samym ich przychody. Wiele puli wydobywczych wykazało swoją dezaprobatę i rozpoczęło koordynację w celu zatrzymania proponowanej zmiany. W rezultacie, Fundacja Ethereum przygotowuje się do obrony przed potencjalnym atakiem 51%.

Dlaczego EIP-1559 jest tak ważny?

Na blockchainie Ethereum każda opłata transakcyjna zawiera opłatę za gaz, którą użytkownicy płacą, aby zagwarantować, że ich transakcje zostaną wykonane. Cena gazu zależy od popytu na przestrzeń blockchaina, która jest ograniczona, więc górnicy mogą wykonać tylko ograniczoną liczbę transakcji w danym czasie. Obecny limit wielkości bloku wynosi 15 milionów gazu. Wielkość bloku określa, ile zmian lub jak wiele informacji jest zawartych w jednym czasie. Ogólnie rzecz biorąc, suma gazu potrzebnego dla oczekujących transakcji jest wyższa niż limit bloku, co powoduje, że górnicy wybierają transakcje, które chcą uwzględnić.

Obecny system opłat oparty jest na modelu aukcji pierwszej ceny, w którym użytkownicy podają ceny ofertowe (ceny gazu) określające, ile są skłonni zapłacić, aby zachęcić górników do przetwarzania ich transakcji. Ponieważ górnicy są wynagradzani opłatami transakcyjnymi podczas zatwierdzania transakcji, mają oni tendencję do priorytetowego traktowania transakcji o wyższych opłatach. Wszystko po to, aby zmaksymalizować swoje przychody. Jeśli użytkownicy chcą, aby górnicy szybciej przetwarzali ich transakcje, muszą przedstawić wyższą cenę (cenę gazu). W rezultacie system nieuchronnie faworyzuje użytkowników, którzy płacą więcej, aby ich transakcje zostały przetworzone przed innymi osobami ustawionymi w kolejce.

Tu pojawia się problem. Użytkownicy nie wiedzą bowiem ile gazu są skłonni zapłacić inni inwestorzy. Przy obecnej strukturze opłat, użytkownicy muszą zgadywać cenę gazu na podstawie średniej ceny płaconej w poprzednich blokach. Nie ma jednak niezawodnego sposobu, aby dokładnie przewidzieć przyszłe zapotrzebowanie na przestrzeń bloku przed złożeniem transakcji. Jeśli użytkownik ustali cenę gazu na zbyt wysokim poziomie, ryzykuje, że przepłaci. Jeśli ustawi zbyt niską cenę gazu, jego transakcja może zostać odrzucona.

Dlatego też użytkownicy są pod presją, aby składać wyższe oferty na gaz, zwłaszcza podczas zatorów w sieci, aby zapewnić sobie włączenie do nowych bloków. To tworzy i promuje nieefektywny system, który jest nastawiony na przychody górników. A to nie jest idealne rozwiązanie, zwłaszcza jeśli sieć chce stać się bardziej popularna.

Co to jest EIP-1559?

EIP-1559 to propozycja ulepszenia Ethereum (EIP), którą Vitalik Buterin zaproponował w 2018 roku, aby zreformować rynek opłat Ethereum. Dwie główne cechy tej propozycji to mechanizm docelowego rozmiaru bloku i nowy model opłat. Te dwie zmiany, miejmy nadzieję, usuną niepewność i zmienność związaną opłatami,

W obecnym systemie Ethereum ma ustaloną maksymalną wielkość bloku wynoszącą 15 milionów gazu. EIP-1559 zwiększy maksymalny rozmiar bloku do 25 milionów gazu. Dodatkowo propozycja wprowadza mechanizm docelowego rozmiaru bloku, który ma na celu utrzymanie bloków na poziomie 50% pojemności, czyli 12,5 mln gazu. Mechanizm docelowej wielkości bloku działa w połączeniu z nowym modelem opłat, aby zapewnić, że bloki będą zapełnione tylkow 50%.

Nowy model opłat ma zastąpić zmienny model aukcji z pierwszą ceną, stosowany obecnie przez Ethereum do określania opłat transakcyjnych. Model ten obejmuje "limit opłat", który reprezentuje kwotę, którą najwięcej użytkowników jest w stanie zapłacić, aby ich transakcje zostały przetworzone. Limit opłat obejmuje dwa rodzaje opłat - opłatę podstawową i opłatę za włączenie (znaną również jako "napiwek"):

  • Opłata podstawowa: Opłata bazowa to algorytmicznie obliczona cena minimalna wymagana dla każdej transakcji. Jest ona obliczana na podstawie poprzedniego bloku, gdzie jej wartość wzrasta lub maleje w zależności od docelowej wielkości bloku. Jeśli nastąpi wzrost wykorzystania sieci i pojemność bloku przekroczy 50%, opłata podstawowa wzrośnie. Jeśli nastąpi spadek wykorzystania sieci, a pojemność bloku spadnie poniżej 50%, opłata podstawowa ulegnie zmniejszeniu. Dodatkowo, opłata podstawowa jest spalana po transakcji, więc górnicy nie mogą jej otrzymać jako nagrody.
  • Napiwek: Użytkownicy, którzy chcą, aby ich transakcje były przetwarzane szybko, mogą dodać napiwek do opłaty podstawowej. W przeciwieństwie do opłaty podstawowej, napiwki są przeznaczone bezpośrednio dla górników i służą jako zachęta do priorytetowego traktowania transakcji.

EIP-1559 i manipulacja opłatami

Łącząc te cechy, EIP-1559 sprawia, że opłaty są bardziej przewidywalne, tworzy presję deflacyjną na ETH i powoduje mniejszą manipulację opłatami.

  • Bardziej przewidywalne opłaty: Przyrosty opłat podstawowych w zależności od pojemności wielkości bloku są ograniczone, dzięki czemu opłata podstawowa w poszczególnych blokach jest łatwa do przewidzenia. W przypadku EIP-1559, opłata podstawowa może wzrosnąć lub spaść nawet o 12,5% w zależności od pojemności bieżącego bloku w stosunku do pojemności poprzedniego bloku. Obecnie istnieje algorytm, dzięki któremu użytkownicy mogą łatwo obliczyć wysokość opłaty podstawowej.
  • Presja deflacyjna na ETH: EIP-1559 proponuje mechanizm spalania ETH, w którym spalana jest opłata podstawowa każdej transakcji. Mechanizm spalania zmniejsza całkowitą podaż ETH i podnosi jego wartość poprzez zwiększenie niedoboru, powodując efekt deflacji.
  • Mniej manipulacji opłatami: Ceny gazu w obecnym systemie są narażone na exploity. Górnicy mogą zawierać fikcyjne transakacje z bardzo wysokimi lub bardzo niskimi opłatami, aby manipulować opłatami transakcyjnymi. Dzięki EIP-1559 górnicy poniosą wyższe koszty manipulacji opłatami, ponieważ opłaty podstawowe fikcyjnych transakcji są spalane, a nie trafiają z powrotem w ręce minerów.

Co się stanie po EIP-1559?

W jednym z badań przeanalizowano możliwe zachowania nowego systemu w różnych stanach przeciążenia:

  • Stan braku przeciążenia: Kiedy bloki mają pojemność poniżej maksymalnego rozmiaru bloku, użytkownicy chcący dokończyć swoje transfery nie muszą koniecznie dołączać napiwków. W przypadku pilnych transferów, użytkownicy nadal mogą uwzględniać napiwki, ale nie ma potrzeby zwiększania napiwków powyżej wartości minimalnej. Załóżmy, że pojemność bloku jest poniżej docelowej wielkości bloku. W tym scenariuszu użytkownicy mogą nawet ustawić swój limit opłat na poziomie niższym niż aktualna opłata podstawowa, tak aby ich transakcje zostały uwzględnione w późniejszym bloku. Ponieważ pojemność bloku jest poniżej 50%, opłata podstawowa spadnie w następnym bloku, a użytkownicy mogą zaoszczędzić pieniądze.
  • Stan sporadycznego przeciążenia: Opłata podstawowa wzrośnie, gdy pojemność bloku będzie powyżej docelowego rozmiaru bloku. Jeżeli przepustowość następnego bloku jest równa gazowi w poprzednim bloku, opłata nie ulega zmianie. Jeżeli gaz w kolejnym bloku jest niższy niż gaz w poprzednim bloku, opłata podstawowa maleje. Jeśli jednak kolejne bloki będą stale przekraczać 50% przepustowości, opłata bazowa będzie rosła. W takim scenariuszu użytkownicy z pilnymi transakcjami zdecydują się zapłacić więcej napiwków, aby górnicy nadali priorytet ich transakcjom, a system powróci do istniejącego modelu aukcji z pierwszą ceną.
  • Stan zwiększonego przeciążenia: Opłata podstawowa staje się bardzo kosztowna po dłuższych okresach przeciążenia sieci i przerośnie popyt na transakcje. W związku z tym, typowym wzorcem byłaby seria bloków o prawie maksymalnej przepustowości, po której następowałaby seria bloków o przepustowości poniżej 50%, podczas gdy użytkownicy czekaliby na obniżenie opłaty podstawowej.

Jakie są potencjalne problemy z EIP-1559?

Propozycja ta spotkała się z oporem ze strony różnych puli wydobywczych. W obecnym systemie górnicy zarabiali ponad 1 miliard dolarów przez pięć kolejnych miesięcy. Prawie 50% przychodów górników w czterech z tych pięciu miesięcy pochodzi z opłat transakcyjnych, jak widać na poniższym rysunku. W przypadku EIP-1559, opłata podstawowa zostaje spalona, przez co górnicy tracą dużą część swoich przychodów. Choć istnieją napiwki, które bezpośrednio trafią do górników, użytkownicy mogą zdecydować się na nieuwzględnianie tej opłaty.

Wiele puli wydobywczych Ethereum zajęło publiczne stanowisko przeciwko EIP-1559. Na przykład Sparkpool (24% hashrate) i Bitfly (20% hashrate), ogłosiły, że są przeciwne EIP-1559. Wraz z innymi mniejszymi pulami wydobywczymi, te które są przeciwko EIP-1559 mają obecnie łączny hashrate powyżej 50%. Z drugiej strony, F2Pool, trzecia co do wielkości pula Ethereum z 11% hashrate wyraził poparcie dla EIP-1559. Jednakże, łączny hashrate strony wspierającej jest obecnie znacznie niższy niż strony przeciwnej.

Gdy EIP-1559 wejdzie w życie, ci, którzy odrzucili proponowane zmiany, pozostaną na starym forku, podczas gdy zwolennicy przełączą się na fork EIP-1559. Nie jest jasne, jak wpłynie to na sieć Ethereum, ale oba forki mogą nadal działać w podobny sposób jak Ethereum i Ethereum Classic (ETC). Wtedy użytkownicy będą musieli zdecydować, który z nich preferują.

wykres miesięcznego przychodu górników w sieci Ethereum
Miesięczny przychód górników w sieci Ethereum. (Źródło: The Block)

Innym możliwym problemem jest to, że górnicy mogą nadal manipulować opłatą podstawową. Górnicy mogą chcieć utrzymywać opłatę podstawową na bardzo niskim poziomie, który jest wręcz znikomy, tak aby mogli zgarnąć całą ofertę bez żadnego spalania. Robią to poprzez selektywne akceptowanie transakcji, aby nie przekroczyć docelowej pojemności bloku, utrzymując w ten sposób opłatę bazową na określonej wartości. Na szczęście taka forma manipulacji opłatą podstawową jest trudna do osiągnięcia, ponieważ co najmniej 50% hashrate musi zobowiązać się do ignorowania bloków większych niż docelowa pojemność bloku. Co więcej, górnicy i tak mogą odłączyć się od koalicji i zdecydować się na uwzględnienie większej liczby transakcji.

Podsumowanie

Nie ma wątpliwości, że EIP-1559 jest kluczowym punktem zwrotnym dla ekosystemu Ethereum. To dlatego, że znacznie uprości i poprawi doświadczenie użytkownika. Ponadto, zastąpi mechanizm opłat, który nie jest już odpowiedni dla rosnącej sieci. Nowy model opłat upraszcza ich obliczanie, ogranicza manipulacje i wywołuje efekt deflacyjny na ETH. Jednak wiele puli wydobywczych wyraziło swoje niezadowolenie z propozycji i ogłosiło decyzję o nie wspieraniu EIP-1559. Strona przeciwna ma już łączny hashrate ponad 51% i nie ma pewności, jak wpłynie to na sieć Ethereum. Niemniej jednak, EIP-1559 ma zostać wdrożony w głównej sieci Ethereum pod koniec lipca 2021 roku.

Kategoria wpisu:

Dawid Kucharczyk

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Pasjonat nowych technologii, od 3 lat aktywnie uczestniczący w świecie krypto. Instruktor narciarstwa oraz amator gry w squasha. Zwolennik idei decentralizacji.

Powiązane tematy:

Portal w Binance Launchpool - to już 47. projekt!

Giełda kryptowalut Binance ogłosiła kolejny projekt, który pojawi się na platformie Binance Launchpool - to już 47 w historii. Tym razem jest to platforma gamingowa Web3 - Portal. Przy okazji zaoferowała promocję, w której do zgarnięcia jest 20 tokenów PIXEL zupełnie za darmo: aby je odebrać należy założyć konto z promocyjnego linka: odbierz 20 PIXEL. […]

Co to jest BNB Vault? Jak korzystać z tej funkcji?

Binance to nie tylko giełda. To cały ekosystem produktów. Jednym z nich jest BNB Vault - agregator zysków, który pozwala zarabiać odsetki od posiadanych już kryptowalut. Funkcja ta umożliwia też w inwestowanie w ciekawe, nowe krypto projekty na wczesnym etapie poprzez Launchpool. W dzisiejszym artykule omówimy BNB Vault szczegółowo. Wyjaśnimy co to jest, jak działa […]

PIXEL w Binance Launchpool. HODLować czy sprzedać?

Binance ogłosiło właśnie 46. projekt, który zostanie uruchomiony na platformie Binance Launchpool. Tym razem jest to PIXEL, natywny token gry Pixels. W dzisiejszym artykule sprawdzimy czym jest PIXEL oraz jak farmić te tokeny na Binance. Na koniec spróbujemy odpowiedzieć na pytanie czy warto je HODLować, czy może sprzedać od razu po rozpoczęciu handlu. Najpierw jednak […]

Co to jest Binance Earn? Środy pełne zarabiania

Jesteś długoterminowym HODLerem? Być może masz w portfelu trochę kryptowalut i nie planujesz ich sprzedawać w najbliższym czasie? Czy wiesz, że istnieje sposób, aby zarabia za ich pomoc pasywny dochód? Pozwala na to np. platforma Binance Earn. Co to jest? Jak działa? Jakie daje możliwości? O tym w dzisiejszym artykule! Czym wyróżnia się Binance Earn? […]

Binance odzyskuje udział w rynku i stabilnie się rozwija

Giełda kryptowalut Binance zaczęła odzyskiwać swój udział w rynku. Sytuacja ma miejsce zaledwie kilka miesięcy po rozstrzygnięciu sprawy z Departamentem Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych i zapłaceniu grzywny w wysokości 4,3 miliarda dolarów. Według danych firmy badawczej Kaiko, udział Binance w rynku pod względem wolumenu obrotu wzrósł do 49% dwa miesiące po tym, jak giełda rozstrzygnęła sprawę […]
5 1 Głos
Oceń artykuł
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Kryptowaluty2.pl 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone
starcrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram