Tokeny użytkowe vs tokeny security - Czym się różnią?

ikona publikacji - ciemny
Opublikowano: 8 września 2021
ikona autora biały
utility vs security token

W przeciwieństwie do coinów, które są kryptowalutami działającymi na ich natywnym blockchainie, tokeny są zbudowane na podstawie innych istniejących blockchainów. Na przykład Bitcoin (BTC) i Ethereum (ETH) są "monetami", ponieważ działają na swoich rodzimych łańcuchach. Natomiast Uniswap (UNI) i Chainlink (LINK) to "tokeny", ponieważ działają na blockchainie Ethereum. Cyfrowy token może reprezentować wartość, użyteczność lub aktywa. Tokeny dzielą się na dwa główne rodzaje - tokeny użytkowe (utility) i tokeny security.

Co to jest token użytkowy (utility)?

Większość tokenów to tokeny użytkowe. Mają one zazwyczaj szerszą funkcjonalność niż security tokeny. Posiadają wartość, ale firmy nie tworzą ich w celach inwestycyjnych.

Do czego służą tokeny użytkowe?

Istnieje sześć różnych ról, które pełnią tokeny użytkowe.

 • Dają one posiadaczom pewne prawo np. prawo do usługi lub zarządzania.
 • Użytkownicy mogą wymieniać je na usługi na platformie.
 • Mogą być używane jako forma płatności za wejście do sieci blockchain.
 • Tokeny użytkowe są oferowane jako zachęty dla użytkowników za świadczenie usług na rzecz sieci, takich jak zapewnianie płynności i weryfikacja transakcji.
 • Działają one jako magazyn wartości i waluta do płatności wewnątrz i na zewnątrz sieci blockchain.
 • Tokeny te umożliwiają dzielenie się i dystrybucję pewnych rzeczy, takich jak dywidendy lub zyski.

Przykład tokena użytkowego

Przykładem tokena użytkowego jest token Filecoin (FIL), w którym posiadacze FIL uzyskują dostęp do zdecentralizowanych usług przechowywania danych w chmurze platformy. Innym przykładem jest MakerDAO (MKR), gdzie posiadacze MKR uzyskują prawo zarządzania do zmiany parametrów platformy.

Ogólnie rzecz biorąc, tokeny użytkowe są dystrybuowane podczas pierwszej oferty monet (ICO). ICO to nieuregulowana, ale popularna metoda pozyskiwania funduszy. Stosowana jest ona przez startupy, które chcą wzbudzić zainteresowanie swoim produktem lub usługami. Podczas ICO, inwestorzy kupują tokeny za walutę fiat lub inne bardziej uznane kryptowaluty, takie jak Bitcoin lub Ethereum.


Co to jest security token?

security token

Token security czerpie wartość z zewnętrznych, zbywalnych aktywów, takich jak np. akcje lub nieruchomości. Termin "secuirty" nie odnosi się do bezpieczeństwa, ale raczej do reprezentacji wartości finansowej w formie akcji, obligacji lub opcji. Istnieją trzy popularne rodzaje secuirty tokenów: tokeny akcji, tokeny dłużne oraz tokeny realnych aktywów.

 • Tokeny akcji reprezentują wartość akcji wyemitowanych przez firmę. Zamiast poświadczać własność na papierowych certyfikatach, są one rejestrowane w blockchainie.
 • Tokeny dłużne reprezentują dług lub pożyczkę. Może to dotyczyć kredytów hipotecznych na nieruchomości lub obligacji korporacyjnych.
 • Tokeny realnych aktywów reprezentują własność konkretnego aktywa takiego jak nieruchomości, sztuka lub towary. Cena tych tokenów zależy od odpowiadającej im ceny w świecie realnym.

Secuity token funkcjonuje jak tradycyjny składnik aktywów, w którym jego posiadacze uzyskują te same prawa i obowiązki, jak przy zakupie tradycyjnego instrumentu od brokerów. Oznacza to, że mają oni taki sam udział w zyskach i prawo głosu. Jedyna różnica polega na tym, że security token jest tokenizowaną lub cyfrową wersją tradycyjnego aktywa. Ponadto, tokeny te są zaprojektowane z myślą o inwestycji. W związku z tym podlegają one takiemu samemu nadzorowi regulacyjnemu jak tradycyjne instrumenty.

Dlaczego security tokeny są lepsze niż tradycyjne papiery wartościowe?

Security tokeny oferują wiele korzyści w porównaniu do tradycyjnych papierów wartościowych, takich jak:

 • Wydajność: Tradycyjne papiery wartościowe wymagają kilku dni roboczych na rozliczenie. Stokenizowana wersja jest znacznie bardziej wydajna i może zostać rozliczona w ciągu kilku minut, oszczędzając w ten sposób czas i zasoby.
 • Globalny zasięg: Niektóre tradycyjne papiery wartościowe są ograniczone przez kraj. Stokenizowana wersja umożliwia inwestorom łatwy handel na całym świecie, zmniejszając tym samym próg wejścia dla początkujących inwestorów.
 • Handel 24/7: Tradycyjne rynki papierów wartościowych nie działają przez cały dzień, a jedynie kilka godzin. Co więcej można na nich inwestować tylko w dni powszednie i nieświąteczne. To znacznie zmniejsza płynność inwestycji. Dzięki security tokenom inwestorzy mogą handlować 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia, tak jak na rynku kryptowalut.
 • Interoperacyjność aktywów: Security tokeny otwierają możliwość większej interoperacyjności aktywów. Załóżmy, że inwestor posiada roszczenia własnościowe do różnych klas aktywów poprzez security tokeny na jednej zdecentralizowanej platformie. Wówczas aktywa te mogą być w stanie odnosić się do siebie i wchodzić ze sobą w interakcje.
 • Programowalne tokeny: Deweloperzy mogą programować secuirty tokeny, aby były zgodne z regulacjami. Proces dostosowywania tokenów do przepisów w przyszłości może stać się nawet zautomatyzowany. Dodatkowo, deweloperzy mogą zaprogramować secuirty tokeny tak, aby posiadały niestandardowe funkcje wypłaty dywidendy, udziału w zyskach i prawa głosu.

Zamiast ICO, firmy rozprowadzają security tokeny poprzez oferty security tokenów (STO). W przeciwieństwie do ICO, STO oragnizuje się w regulowanym środowisku. Firmy muszą zarejestrować STO w odpowiednich organach regulacyjnych i spełnić wszystkie wymogi prawne. Dodatkowo, uczestnicy STO muszą być w pełni dopuszczeni lub akredytowani do kupna i sprzedaży security tokenów.


Jak ustalić, czy dany token jest security tokenem? - Test Howeya

W USA aby określić, czy token jest secuirty tokenem stosuje się test Howeya. Jeśli token przejdzie ten test, oznacza się go jako security token. Oznacza to, że musi on zarejestrować się w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Test ten nazwano na cześć sprawy SEC vs. W.J. Howey Co., która ustanowiła cztery kryteria określające, czy pewne transakcje kwalifikują się jako umowa inwestycyjna:

 • Czy jest to inwestycja pieniędzy lub czegokolwiek o wartości pieniężnej
 • Czy jest to inwestycja we wspólne przedsięwzięcie
 • Czy inwestor oczekuje zysków
 • Czy inwestycja wynika z wysiłków innych osób
test howeya kryptowalut
Kryteria testu Howeya źródło: LeewayHertz

Podobnie jak w przypadku testu Howey'a, sądy i agencje finansowe Unii Europejskiej również wprowadziły przepisy prawne. Stworzyły tym samym zestaw kryteriów pozwalających określić, co jest papierem wartościowym a co nie jest. Ponadto, wg. nowo zaproponowanych przepisów, security tokeny oparte na technologii rozproszonej księgi (DLT) będą podlegać Dyrektywie w Sprawie Rynków Instrumentów Finansowych (MiFID) II i będą odpowiednio regulowane. Inne kraje również mają własne kryteria prawne, aby określić, czy aktywa cyfrowe są papierami wartościowymi. Regulacje dotyczące security tokenów i STO muszą być zgodne z tymi kryteriami.


Token użytkowy (utility) vs token security - różnice

Istnieją trzy główne różnice między tokenami użytkowymi a tokenami security: cel , sposób wyceny oraz ich status regulacyjny.

Cel tokenów

Jak wcześniej wspomnieliśmy, firmy wykorzystują tokeny użytkowe do pozyskiwania funduszy na rozwój projektu oraz jako magazyn wartości do tworzenia gospodarki na danym blockchainie. Tokeny użytkowe przyznają również użytkownikom dostęp do usług oraz prawa głosu i zarządzania w ramach ekosystemu konkretnego projektu. Z drugiej strony, security token jest przede wszystkim używany do reprezentowania własności aktywów, które są weryfikowane na konkretnym blockchainie.

Wycena tokena

Wartość danego tokena użytkowego na rynku kryptowalut nie jest powiązana z wartością jego firmy. Jak już wspomnieliśmy, wartość tokena użytkowego zależy od jego funkcji. W związku z tym jest ona skorelowana z jego rzeczywistym popytem. Tokeny skalowanych projektów z dużą liczbą użytkowników zazwyczaj systematycznie zyskują na wartości. Z kolei wartość security tokena związana jest z wartością powiązanej z nim spółki. Jeśli wycena danej firmy wzrośnie, wzrośnie również cena odpowiadającego jej tokena.

Status regulacyjny

Jak już wspomnieliśmy, firmy rozprowadzają tokeny użytkowe w nieuregulowanych ICO. Każdy może uruchomić własne ICO, pod warunkiem, że posiada odpowiednią wiedzę technologiczną. W wyniku braku regulacji, wiele nieuczciwych ICO wyłudziło od użytkowników miliony dolarów. Na przykład wietnamska firma kryptowalutowa uruchomiła ICO dla swojego tokena Pincoin (PIN) i zdołała zebrać około 660 milionów dolarów. Jak się później okazało, zapadła się z pieniędzmi pod ziemię.

Z drugiej strony, firmy rozprowadzają security tokeny w mocno regulowanych STO. Władze regulują STO tak samo jak tradycyjne rynki finansowe, aby zapobiec manipulacji i chronić inwestorów. Ze względu na te surowe regulacje, prawie niemożliwe jest istnienie nieuczciwych STO. W niektórych krajach ICO są jednak traktowane jako oferty papierów wartościowych.


FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Czy Bitcoin jest tokenem bezpieczeństwa?

Według przewodniczącego SEC, Bitcoin nie jest papierem wartościowym, ponieważ nie przeszedł testu Howeya. Dlaczego? Ponieważ Bitcoin nigdy nie zabiegał o publiczne fundusze na rozwój technologiczny.

Czy Ethereum jest security tokenem?

ETH, czyli token Ethereum jest uważany za token użytkowy. Nawet jeśli Ethereum raz zebrał fundusze we wrześniu 2014 roku, SEC wyjaśnił, że ETH nie jest papierem wartościowym ze względu na jego zdecentralizowaną naturę.

Czy Cardano jest security tokenem?

ADA Cardano jest uznawany za token użytkowy. Cardano przeprowadziło ICO w Japonii na mocy japońskiego prawa. Projekt uzyskał pełną zgodność z zasadami Know Your Customer (KYC) i Anti-money Laundering (AML). W rezultacie nie jest on uznawany przez SEC za security token.


Podsumowanie

Token reprezentuje wartość, użyteczność lub aktywa na istniejących blockchainach. Istnieją dwa rodzaje tokenów - utility i security. Rządy i organy finansowe oznaczają tokeny jako papiery wartościowe, stosując zestaw kryteriów prawnych. Gdy token zostanie sklasyfikowany jako security token, musi on przestrzegać regulacji, podobnie jak tradycyjne papiery wartościowe.

Tokeny użytkowe przede wszystkim zapewniają posiadaczom dostęp do usług platformy i prawa do udziału w zarządzaniu siecią. W przeciwieństwie do nich, security tokeny stanowią umowę inwestycyjną, a w zależności od tego, jak są zaprogramowane, mogą przyznawać posiadaczom prawo głosu i udział w zyskach. Ponadto, wartość tokenów użytkowych jest związana z popytem na nie. W porównaniu z tokenami użytkowymi, wartość security tokenów jest powiązana z wyceną firmy.

Dodatkowo, firmy rozprowadzają tokeny użytkowe poprzez nieregulowane ICO w celu pozyskania funduszy na rozwój platformy. Z drugiej strony, security tokeny dystrybuuje się za pośrednictwem STO, które są ściśle regulowane przez agencje rządowe i finansowe, aby zapobiec oszustwom i nielegalnym działaniom.

Kategoria wpisu:

Dawid Kucharczyk

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Pasjonat nowych technologii, od 3 lat aktywnie uczestniczący w świecie krypto. Instruktor narciarstwa oraz amator gry w squasha. Zwolennik idei decentralizacji.

Powiązane tematy:

Co to jest BNB Vault? Jak korzystać z tej funkcji?

Binance to nie tylko giełda. To cały ekosystem produktów. Jednym z nich jest BNB Vault - agregator zysków, który pozwala zarabiać odsetki od posiadanych już kryptowalut. Funkcja ta umożliwia też w inwestowanie w ciekawe, nowe krypto projekty na wczesnym etapie poprzez Launchpool. W dzisiejszym artykule omówimy BNB Vault szczegółowo. Wyjaśnimy co to jest, jak działa […]

PIXEL w Binance Launchpool. HODLować czy sprzedać?

Binance ogłosiło właśnie 46. projekt, który zostanie uruchomiony na platformie Binance Launchpool. Tym razem jest to PIXEL, natywny token gry Pixels. W dzisiejszym artykule sprawdzimy czym jest PIXEL oraz jak farmić te tokeny na Binance. Na koniec spróbujemy odpowiedzieć na pytanie czy warto je HODLować, czy może sprzedać od razu po rozpoczęciu handlu. Najpierw jednak […]

Co to jest Binance Earn? Środy pełne zarabiania

Jesteś długoterminowym HODLerem? Być może masz w portfelu trochę kryptowalut i nie planujesz ich sprzedawać w najbliższym czasie? Czy wiesz, że istnieje sposób, aby zarabia za ich pomoc pasywny dochód? Pozwala na to np. platforma Binance Earn. Co to jest? Jak działa? Jakie daje możliwości? O tym w dzisiejszym artykule! Czym wyróżnia się Binance Earn? […]

Binance odzyskuje udział w rynku i stabilnie się rozwija

Giełda kryptowalut Binance zaczęła odzyskiwać swój udział w rynku. Sytuacja ma miejsce zaledwie kilka miesięcy po rozstrzygnięciu sprawy z Departamentem Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych i zapłaceniu grzywny w wysokości 4,3 miliarda dolarów. Według danych firmy badawczej Kaiko, udział Binance w rynku pod względem wolumenu obrotu wzrósł do 49% dwa miesiące po tym, jak giełda rozstrzygnęła sprawę […]

Tłusto o Krypto 2 - Poznań otwiera drzwi do świata kryptowalut

Już 8 lutego 2024 roku odbędzie się kolejne krypto wydarzenie w Poznaniu - "Tłusto o krypto 2". Wstęp jest zupełnie darmowy, jednak liczba miejsc mocno ogrniczona. Jeżeli chcesz zdobyć wiedzę dot. cyfrowych aktywów, poznać nowych ludzi czy też po prostu dobrze się bawić, zarejestruj się już teraz! Szczegóły wydarzenia Organizatorem "Tłusto o Krypto 2" jest […]
0 0 Głosy
Oceń artykuł
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Kryptowaluty2.pl 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone
starcrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram