Co to jest Terra (LUNA) - wszystko co musisz wiedzieć

ikona publikacji - ciemny
Opublikowano: 1 lipca 2021
ikona autora biały
co to jest terra luna

Terra (LUNA) to protokół blockchain, którego celem jest stworzenie zdecentralizowanego ekosystemu dla algorytmicznie zarządzanych stablecoinów. Protokół Terra ma dwie natywne kryptowaluty odgrywające równie ważną rolę w ekosystemie: TerraSDR i Luna.

TerraSDR reprezentuje stablecoin powiązany z międzynarodowymi aktywami rezerwowymi IMF - SDR. Służy on jako jednostka rozliczeniowa, w której denominowane są opłaty transakcyjne, nagrody dla górników i dotacje stymulacyjne. Z drugiej strony, Luna reprezentuje token zarządzania służący jako narzędzie do absorpcji zmienności, które również oferuje nagrody naliczane poprzez wolumen transakcji i zyski z emisji.

Czym jest Terra?

To, co odróżnia Terra od innych sieci blockchain i protokołów stabilnych monet, to fakt, że w swoim podejściu do rozwoju i adopcji patrzy ona na zewnątrz, a nie do wewnątrz. Zamiast skupiać się przede wszystkim na interoperacyjności z innymi protokołami DeFi (chociaż to też robi), Terra stara się tworzyć stabilne, skalowalne produkty, które napędzają natychmiastową adopcję w świecie rzeczywistym. Należą do nich rozwiązania płatności kryptowalutowych w handlu elektronicznym, takie jak CHAI, MemePay i PayWithTerra, czy rozwiązania oszczędnościowe o wysokiej stopie zwrotu, takie jak Anchor itp.

Prawdziwym świadectwem sukcesu Terra jest szybka adopcja i wzrost natywnego tokena Luna i najczęściej używanego stablecoina w jego ekosystemie, TerraUSD (UST). Obecnie 21. co do wielkości kryptowaluta na rynku, token Luna jest jedną z najszybciej rozwijających się kryptowalut w branży, rosnąc z około 250 milionów dolarów do nieco ponad 6,7 miliarda dolarów od początku roku. TerraUSD, z drugiej strony, staje się jednym z najbardziej przyjętych stablecoinów na rynku, osiągając kapitalizację rynkową w wysokości około 1,4 miliarda dolarów w mniej niż pięć miesięcy od uruchomienia.

Sojusz Terra

Protokół Terra został opracowany w styczniu 2018 roku przez Terraform Labs, koreańską firmę blockchain założoną przez Daniela Shina i Do Kwon. Firma była inkubowana przez konglomerat znany jako Terra Alliance, kolektyw 15 koreańskich i południowo-wschodnioazjatyckich firm e-commerce, które przetwarzają 25 miliardów dolarów transakcji rocznie.

Oprócz wsparcia Terra Alliance, Terraform Labs otrzymała również 32 miliony dolarów wsparcia od znanych firm venture capital, takich jak Coinbase Ventures, Polychain Capital i Pantera Capital.

Przed założeniem firmy Terra, Shin i Kwon obaj założyli niezwykle udane firmy spoza branży blockchain. Na przykład Shin założył TMON, przedsiębiorstwo e-commerce znane jako południowokoreański Alibaba i CHAI, wspieraną przez Softbank koreańską aplikację płatniczą z ponad 2,7 milionami użytkowników. Kwon, z drugiej strony, uzyskał stopień naukowy z informatyki w Stanford i znalazł się na liście Forbes 30 under 30 w 2019 roku. Przed współzałożeniem Terra, Kwon pracował w Microsoft i założył Any-Fi, startup specjalizujący się w rozwiązaniach telekomunikacyjnych peer-to-peer.

Intencją stojącą za Terra jest stworzenie protokołu back-end dla różnych aplikacji opracowanych przez Terraform Labs i Terra Alliance, które miałyby natychmiastowe zastosowania w świecie rzeczywistym.

Jak działa Terra (LUNA)?

Blockchain Terra zbudowany jest przy użyciu Cosmos SDK oraz mechanizmu konsensusu Tendermint Delegated-Proof-of-Stake (DPoS).

Protokół ten opiera się na zestawie 100 walidatorów, którzy weryfikują, rozliczają transakcje i zabezpieczają system poprzez uruchamianie pełnych węzłów w celu zatwierdzania bloków do blockchaina. Ich główną rolą jest pomoc zdecentralizowanej sieci w osiągnięciu i utrzymaniu konsensusu na blockchainie. W tym celu transmitują głosy zawierające podpisy kryptograficzne podpisane przez klucz prywatny każdego walidatora.

Aby uczestniczyć w transmisji, walidatorzy muszą albo związać (zablokować na minimum 21 dni) swoje własne tokeny Luna, albo otrzymać tokeny Luna delegowane/"stakowane" do nich przez innych posiadaczy tokenów. Posiadacze Luny, którzy zdecydują się na udział w stakowaniu, są nazywani delegatorami i dzielą te same korzyści i obowiązki co walidatorzy.

Oznacza to, że podczas gdy delegaci uczestniczą w zabezpieczaniu sieci i uzyskują część przychodów generowanych przez osoby zatwierdzające, jeśli osoba zatwierdzająca zachowa się niewłaściwie (podwójnie podpisze transakcje lub pozostanie nieaktywna przez dłuższy czas) i zostanie odcięta, wówczas delegaci również zostaną odcięci.

Podobnie jak wszystkie algorytmy konsensusu blockchaina, mechanizm DPoS  Terra opiera się na strukturze motywacyjnej "marchewki i kija". "Marchewka" lub nagroda reprezentuje dochód, który walidatorzy uzyskują w formie opłat generowanych przez protokół, natomiast "kij" to groźba obcięcia lub utraty tokenów Luna w przypadku wykrycia niewłaściwego działania. Ogólnie rzecz biorąc, protokół Terra oferuje dwa podstawowe sposoby wynagradzania walidatorów i ich delegatów:

  • Opłaty transakcyjne: Aby zapobiec spamowaniu, wszystkie transakcje wymagają niewielkiej opłaty wypłacanej stakerom. Opłaty te wynoszą domyślnie 0,1% wartości transakcji i są ograniczone do 1%. Dzięki czemu Terra jest lepszą warstwą rozliczeniową w porównaniu z tradycyjnymi procesorami płatniczymi, takimi jak karty kredytowe, które pobierają znacznie wyższe opłaty transakcyjne.
  • Zachęty związane z niedoborem: Aby dodatkowo zachęcić do adopcji, protokół pobiera niewielką opłatę od wszystkich transakcji swapowych pomiędzy Luną a innymi stablecoinami Terra. Opłaty za zamianę są następnie spalane, tworząc niedobór Luny. To pośrednio nagradza wszystkich posiadaczy tokenów Luny.

W duchu decentralizacji, walidatorzy Terra mogą również uczestniczyć w zarządzaniu protokołem poprzez głosowanie nad różnymi propozycjami ulepszenia protokołu zgłaszanymi przez społeczność. Siła ich głosu jest proporcjonalna do łącznej stakowanej kwoty, włączając w to delegacje.

Należy tutaj zauważyć, że projekt blockchaina Terra poświęca ogólną decentralizację na rzecz szybkości i skalowalności. Oznacza to, że Terra jest znacznie mniej zdecentralizowana od innych blockchainów opartych na proof-of-work, ale nadrabia to wyższą przepustowością transakcji.

Jak działają stablecoiny Terra?

Kolejną rzeczą, która jeszcze bardziej odróżnia Terra od innych protokołów kryptowalutowych, jest unikalny sposób, w jaki może ona w zdecentralizowany i, co ważniejsze, skalowalny sposób emitować stablecoiny powiązane z różnymi walutami fiat, takimi jak koreański won czy amerykański dolar.

W przeciwieństwie do niektórych zdecentralizowanych, algorytmicznych stablecoinów, takich jak DAI od MakerDAO, stablecoiny TerraKRW (KRT) i TerraUSD (UST) nie są nadmiernie zabezpieczone. Zamiast tego, osiągają one stabilność cenową poprzez dostosowywanie w czasie rzeczywistym swojej podaży do wahań popytu.

Aby wyemitować UST, użytkownicy muszą spalić równoważną ilość tokenów Luna w dolarach. Na przykład, jeśli chcesz wyemitować 150 UST, a obecna cena rynkowa Luny wynosi 5$, musisz spalić 30 tokenów Luna. I odwrotnie, jeśli spalisz 50 UST, a obecna cena rynkowa Luny wynosi 10$, otrzymasz 5 tokenów Luna.

Terra skutecznie wykorzystuje siły rynkowe, aby osiągnąć stabilność cen swoich stablecoinów. Gdy cena UST odchyla się powyżej 1$, do akcji wkraczają arbitrażyści, którzy zbierają wolne od ryzyka zyski, kupując UST, który jest obecnie wart więcej niż 1$, za Luna o wartości 1 USD. Następnie natychmiast sprzedają UST z zyskiem. Dlatego też stablecoiny Terra rzadko odchylają się znacznie od swojej powiązanej wartości.

Dzięki takiemu mechanizmowi działania, stabilne monety Terra osiągają stabilność cenową bez nadmiernej kolateralizacji. To czyni je znacznie bardziej efektywnymi kapitałowo i skalowalnymi w porównaniu z innymi algorytmicznymi stablecoinami dostępnym na rynku.

Mimo to, protokół stabilizacji Terra wciąż ma swoje słabe punkty. System zależy bowiem od pewnego progu popytu w ekosystemie Terra, czy to poprzez cenę Luna, czy też wolumen transakcji Terra.

Stabilność cenowa stablecoinów Terra wynika z popytu na wydobycie, ponieważ to właśnie górnicy absorbują krótkoterminową zmienność cen Luna. Ponieważ wartość trafia do ekosystemu Terra poprzez wymianę pomiędzy fiatami a Luną, stabilność systemu zależy od popytu na różne produkty Terra i stablecoiny. Wraz ze wzrostem popularności Terry utrzymywana jest wartość Luny, co gwarantuje stabilne nagrody za wydobycie dla stakerów i dodatkowo stabilizuje cały system. Aby to osiągnąć, Terra już teraz stymuluje masową adopcję poprzez CHAI i inne udane produkty stworzone przez członków Terra Alliance.

Jak działa system zarządzania Terra?

Chociaż Terra jest przede wszystkim centralnie zarządzanym systemem, opracowanym i utrzymywanym przez Terraform Labs, posiadacze tokenów Luna mogą nadal otwarcie uczestniczyć w niektórych aspektach zarządzania protokołem.

Na przykład, posiadacze tokenów Luna stakując swoje monety mogą składać propozycje ulepszeń protokołu. Następnie rozważane są one przez szerszą społeczność Terra. Niektóre propozycje mogą być wręcz automatycznie wprowadzane jako zmiany w protokole, gdy zostaną poddane pod głosowanie i zatwierdzone. Obejmują one zmianę parametrów blockchaina, aktualizację polityki monetarnej lub wagi nagród, zmianę stawek podatków/opłat oraz wydatki z puli funduszy społeczności Terra.

Bardziej rozbudowane propozycje, wymagające ręcznego wdrożenia, są realizowane za pośrednictwem propozycji tekstowych, które każdy członek społeczności może zgłosić, deponując tokeny Luna.

Czym jest protokół Anchor?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, Terra jest wysokowydajnym, protokołem, który wspiera wszelkiego rodzaju szybkie i skalowalne zdecentralizowane aplikacje. Jednym z takich dAppów jest Anchor - protokół oszczędnościowy zbudowany na Terra, który oferuje stabilne 20% APR od depozytów w stablecoinach.

Chociaż dokładna mechanika protokołu jest dość skomplikowana, korzystanie z Anchor w celu uzyskania stabilnego 20% APR na stablecoinach Terra jest proste. Anchor generuje stabilny zysk dla swoich deponentów, pożyczając ich depozyty pożyczkobiorcom, którzy złożyli "aktywa PoS o płynnej strukturze" jako zabezpieczenie.

Te płynne aktywa są również nazywane aktywami obligacyjnymi (bAssets) i działają jako zamienne i zbywalne tokeny reprezentujące własność stakowanych aktywów PoS. W przeciwieństwie do stablecoinów lub innych zmiennych kryptowalut często używanych jako zabezpieczenie w innych protokołach generujących dochód, bAssets generują przepływy pieniężne z nagród za stakowanie. To właśnie stąd pochodzi wysoka stopa zwrotu dla pożyczkodawców.

Na przykład, obecnie jedynym bAssetem, który może być wykorzystany jako zabezpieczenie jest bLUNA - token reprezentujący Luna, który w momencie pisania tego tekstu przynosi około 11% APR. Jeśli ktoś chce pożyczyć $1000, musi zdeponować bLUNA o wartości $2000. Przy 11% APR, zabezpieczenie w postaci bLUNA wartych 2000 USD zarabia w protokole $220.

W ten sposób, zamiast zarabiać 11% na 1000$, co dałoby 110$, pożyczkodawcy zarabiają 11% na 2000$, co daje 220$. To sprawia, że roczna stopa wynosi aż 22%. 

Jednakże, ponieważ Anchor dąży do stabilnego 20% APR, protokół przechowuje nadwyżkę 2% nagród w "rezerwie dochodowej" denominowanej w UST, używanej do rekompensowania pożyczkodawcom, gdy APR spadnie poniżej docelowego poziomu 20% z powodu niskiego popytu na pożyczki.

Czym jest protokół Mirror?

Protokół Mirror jest kolejnym flagowym produktem zbudowanym na blockchainie Terra. Mirror to protokół DeFi zasilany przez smart kontrakty, który umożliwia tworzenie syntetycznych aktywów zwanych aktywami lustrzanymi (mAssets). Naśladują one zachowanie cenowe rzeczywistych aktywów, takich jak akcje lub obligacje.

Pomysł polega na umożliwieniu każdemu handlu i posiadania akcji w sposób zdecentralizowany i w dowolnym miejscu. Użytkownicy mogą tworzyć nowe tokeny dla mAssets, tworząc zabezpieczoną pozycję dłużną (CDP), używając TerraUSD (UST) lub innych tokenów mAsset jako zabezpieczenia. Proces ten jest bardzo podobny do tego, jak pożyczkobiorcy MakerDAO tworzą nowe DAI. Na przykład, użytkownicy mogą wyemitować akcje Apple o wartości 500 dolarów, używając 1000 UST jako zabezpieczenia. To nowo wyemitowane syntetyczne aktywo reprezentujące ułamkową część akcji AAPL będzie odzwierciedlało ruchy cenowe rzeczywistych akcji za pomocą wyroczni blockchaina BAND. mAssets są zbywalne na Terraswap i mogą być kupowane i sprzedawane przez każdego, tak jak każda inna kryptowaluta na Terra.

Ważne jest, aby zrozumieć, że CDP jest w rzeczywistości krótką pozycją przeciwko ruchowi cenowemu lustrzanego aktywa. Oznacza to, że jeśli cena mAsset wzrośnie, górnicy mAsset będą zmuszeni do zdeponowania większej ilości zabezpieczenia, aby utrzymać ten sam współczynnik zabezpieczenia (minimalny współczynnik zabezpieczenia wynosi 100%).

Tokenizacja akcji ma wiele zalet. Po przekształceniu akcji w wymienialne i zbywalne aktywa na blockchainie, można je wykorzystać jako zabezpieczenie do pożyczania pieniędzy lub zapewnienia płynności. Co więcej, dostawcy płynności na Mirror mogą zarabiać opłaty w oparciu o stosunek ich udziałów w określonej puli. Na przykład, jeśli zapewniasz 10% płynności w puli mAAPLE/UST, otrzymasz 10% opłat generowanych z obrotu w tej puli.

Podsumowanie

Podczas gdy większość projektów kryptowalutowych stara się zaspokoić potrzeby istniejących użytkowników kryptowalut lub pozyskać nowych, Terra robi coś zupełnie innego. Próbuje ona wprowadzić kryptowaluty do istniejących produktów i usług w świecie rzeczywistym, z których ludzie już korzystają, bez konieczności znajomości działania protokołów kryptowalutowych.

Biorąc pod uwagę to, co Terra osiągnęła w ciągu dwóch krótkich lat od rozpoczęcia działalności, wydaje się, że istnieje wyraźne dopasowanie rynku produktowego do jej rozwiązań stablecoinów i DeFi.


Terra (LUNA) FAQ

Gdzie sprawdzić kurs Luna?

Aktualny kurs Luna możemy sprawdzić w popularnych portalach z kursami kryptowalut jak: CoinGecko czy CoinMarketCap.

Na jakim blockchainie oparta jest Luna?

Luna (TERRA) oparta jest o technologie Cosmos (ATOM), która działa w systemie Proof of Stake.

Gdzie kupić Luna?

Aktualnie kryptowalutę Luna możemy wymienić w parze do USDT lub BTC na takich giełdach jak: Binance, Kucoin, Huobi.

Kategoria wpisu:

Dawid Kucharczyk

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Pasjonat nowych technologii, od 3 lat aktywnie uczestniczący w świecie krypto. Instruktor narciarstwa oraz amator gry w squasha. Zwolennik idei decentralizacji.

Powiązane tematy:

Co to jest BNB Vault? Jak korzystać z tej funkcji?

Binance to nie tylko giełda. To cały ekosystem produktów. Jednym z nich jest BNB Vault - agregator zysków, który pozwala zarabiać odsetki od posiadanych już kryptowalut. Funkcja ta umożliwia też w inwestowanie w ciekawe, nowe krypto projekty na wczesnym etapie poprzez Launchpool. W dzisiejszym artykule omówimy BNB Vault szczegółowo. Wyjaśnimy co to jest, jak działa […]

Bitcoin jak zacząć – gdzie inwestować w kryptowaluty: poradnik dla początkujących

Bitcoin (BTC) to dla Ciebie nowość i nie wiesz jak zacząć? To nic trudnego, nawet jeżeli dopiero zaczynasz interesować się…

Oszustwa telefoniczne Bitcoin - jak nie wpaść w sidła oszustów?

Otrzymałeś niedawno telefon od osoby twierdzącej, że masz szansę na szybką wypłatę znacznej kwoty z tytułu posiadanych Bitcoinów? Jeśli rozmówca sugeruje użycie programu typu AntyDesk lub prosi o przedpłatę na rzekomy podatek, w Twojej głowie powinien zapalić się alarm! To typowy przykład oszustwa telefonicznego związanego z Bitcoinem. Metoda ta zyskuje na popularności wśród przestępców. W […]

Xai - nowy projekt w Binance Launchpool

Giełda kryptowalut Binance ogłosiła kolejny projekt, który będzie dostępny na platformie Binance Launchpool. Tym razem jest to Xai. Między 5 stycznia a 8 stycznia o 23:59 użytkownicy będą mogli zarabiać tokeny Xai (XAI) na Binance po prostu stakując BNB, FDUSD lub TUSD. Postawione monety można wypłacić w dowolnym momencie, a nagrody w postaci tokenów XAI […]

Adresy Proof of Reserve największych giełd kryptowalut

Transparentność i bezpieczeństwo są kluczowymi aspektami w świecie krypto. Od upadku FTX jednym z elementów budujących zaufanie do giełd jest tzw. proof of reserve, czyli dowód posiadania rezerw. W tym artykule przyjrzymy się, czym dokładnie jest proof of reserve, dlaczego giełdy publikują taki dowód, oraz przedstawimy listę adresów proof of reserve największych giełd kryptowalut. Co […]
5 1 Głos
Oceń artykuł
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Kryptowaluty2.pl 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone
starcrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram