Copy trading na Bybit: Co to jest i jak działa?

ikona publikacji - ciemny
Opublikowano: 26 kwietnia 2023
ikona autora biały
bybit copy trading

Aby handlować kryptowalutami, musisz zastosować analizę i wiedzę fundamentalną z handlu akcjami. Początkujący uczą się strategii bardziej doświadczonych rówieśników i wprowadzają je w życie. Jednak ta metoda sprawdza się tylko z perspektywy czasu i czasami jest już za późno, aby na niej bazować.

Giełdy oferują nowe narzędzie do zawierania transakcji - replikowanie w czasie rzeczywistym działań skutecznych inwestorow. W tym artykule przyjrzymy się co to jest copy trading na Bybit. Opowiemy również o tym jak wybrać dobrego tradera do kopiowania ruchów oraz wyjaśnimy dobre i słabe strony tej metody.

Co to jest copy trading?

Początkujący inwestorzy dokonują nieudanych transakcji i tracą kapitał z powodu braku doświadczenia. Ryzyko straty wzrasta przy handlu kontraktami terminowymi. Copy trading zyskuje na popularności. Strategia ta polega na kopiowaniu operacji innego tradera - z tymi samymi aktywami, punktami wejścia i wyjścia. Nie jest konieczne uczenie się strategii handlowej, wystarczy ręcznie określić parametry zlecenia.

Serwis Bybit i inne główne giełdy oferują automatyczne algorytmy. Głównym warunkiem jest wybór tradera, który potrafi osiągać wysokie zyski.

Copy trading można zastosować zarówno na rynku spot, jak i w sektorze instrumentów pochodnych. W chwili pisania tego tekstu, copy trading na giełdzie Bybit działa tylko w przypadku transakcji futures.

Korzyści dla inwestora

Kopiowanie transakcji pozwala obu stronom na generowanie dochodów. Użytkownik zarabia pasywnie, nie posiadając żadnych umiejętności handlowych. Trader otrzymuje część zysku subskrybentów w postaci prowizji od udanych transakcji. Na giełdzie Bybit waha się ona od 10% do 15%. Szczegółowe warunki przedstawione są w poniższej tabeli.

STATUSNUMER SLOTUUDZIAŁ W PODZIALE DOCHODÓW subskrybentów
Cadet10010%
Bronze250
Silver100012%
Gold200015%

Gieły dodatkowo motywują profesjonalnych traderów. Mogą oni otrzymywać bonusy za wykonanie zadań, np. zwerbowanie określonej liczby subskrybentów. Otrzymują oni również zaawansowaną funkcjonalność giełdy w zakresie operacji handlowych.

Copy trading i jego odmiany

Copy trading wywodzi się z handlu społecznościowego. Profesjonaliści na blogach uczą handlu akcjami i dzielą się najbardziej zyskownymi punktami wejścia i wyjścia. Czytelnicy otrzymują rekomendacje dla swoich strategii i tworzą własne zlecenia w odpowiednich momentach aktywności rynku.

Innym rodzajem kopiowania jest order mirroring. W tym scenariuszu subskrybenci naśladują transakcje odnoszącego sukcesy tradera. Ten wariant obejmuje nie tylko powtarzanie pozycji, ale także całą strategię. Na przykład brany jest pod uwagę udział portfela, który ma być używany w transakcjach. Wadą trybu ręcznego w tej metodzie jest opóźnienie czasowe.

Boty programowe i platformy handlu akcjami pozwalają odzwierciedlać transakcje w czasie rzeczywistym. Oba narzędzia pozwalają dokładnie replikować transakcje, a jednocześnie dostosować własne parametry.

Najbardziej uproszczoną opcją przy korzystaniu z algorytmów jest identyczne składanie zleceń według wzoru tradera. Metoda ta wymaga minimum podstawowej wiedzy. Jednak każdy inwestor popełnia błędy i od czasu do czasu ponosi straty. Dlatego również użytkownik powtarza nieudane decyzje.

Aby tego uniknąć, każdy rodzaj copy tradingu należy dostosować do swoich celów, wielkości dopuszczalnej straty oraz wielkości depozytu. Kontrolowanie strategii pozwala pracować nad błędami i zapobiegać ich występowaniu w przyszłości.

Copy trading na Bybit - krok po kroku

Automatyczne kopiowanie zleceń na giełdzie jest możliwe tylko dla transakcji futures. Dlatego musisz najpierw przenieść swój depozyt z rachunku spot na rachunek instrumentów pochodnych. Robisz to w menu swojego konta (w sekcji "Aktywa").

Następnie należy przejść do "Tool" i wybrać "Copytrading". Aby skutecznie korzystać z tej funkcji należy wykonać 3 kroki:

 1. Analiza wstępna - Obejmuje ona wyszukiwanie tradera i ocenę jego efektywności.
 2. Ustawienie paramentrów - Umożliwia dostosowanie podstawowych parametrów. Na tym etapie można również zakończyć kopiowanie lub zmienić wybór tradera.
 3. Bezpośrednie tworzenie zleceń - Użytkownik może ustawić wielość zlecenia oraz np. stop-loss.
Copy trading na Bybit
Copy trading na Bybit

Wybór tradera

W sekcji "Copy trading" można znaleźć oceny najlepszych traderów. Dostępne są oddzielne selekcje skutecznych profesjonalistów według różnych parametrów:

 • Wskaźnik ROI - Analizuje dane dotyczące wzrostu depozytów w ostatnim tygodniu w portfelach traderów.
 • Zysk subskrybentów - Wykorzystuje zwrot z operacji odbiorców za 30 dni i jest obliczany w USDT.
 • Wartość spadku depozytu - Parametr odzwierciedla profesjonalistów z ROI wyższym niż 10% i z minimalnymi stratami w transakcjach w ciągu ostatniego miesiąca.
 • Dzienna stopa zwrotu - Średnia wartość na koniec 1 tygodnia.

Istnieje możliwość zapisania się na konto, jeśli są wolne sloty. W profilu inwestorów, którzy mają wypełnione sloty, użytkownicy mogą zapisać się na listę oczekujących. Gdy trader przejdzie na nowy status w copytradingu, Bybit zwiększy liczbę uczestników. W takim przypadku lista oczekujących otrzyma zaproszenie przez e-mail, telefon lub w aplikacji.

Gromadzenie informacji

Sekcja "Overview" w profilu inwestora zawiera szczegółowe wskaźniki strategii. Są one wykorzystywane do analizy rentowności strategii handlowej. Okno "Statystyki" zawiera 3 zakładki:

 • Zysk - Można przeglądać dane za 7, 30, 90 i 180 dni.
 • Wskaźniki transakcji skopiowanych przez użytkowników - Wielkość aktywów w zleceniu, osiągnięty zysk i ROI na transakcję.
 • Członkowie społeczności - Wyświetlana jest kwota zaangażowanego depozytu każdego subskrybenta oraz uzyskany wynik finansowy transakcji.

Na stronie dostępny jest ranking użytkowników z najlepszym zwrotem. Odzwierciedla on zarówno rzeczywisty wzrost depozytu w USDT, jak i wskaźnik ROI w procentach.

ranking użytkowników z najlepszym zwrotem na giełdzie Bybit

Analiza danych

Giełda Bybit daje możliwość subskrypcji wielu profesjonalnych traderów. W jednym czasie można kopiować transakcje z 10 kont. Wcześniej musisz jednak ocenić wydajność tradera, którego ruchy chcesz replikować. Co wziąć pod uwagę?

 • Liczba subskrybentów - świadczy o zaufaniu innych użytkowników.
 • Liczba dni handlowych - polecamy traderów, którzy handlują od przynajmniej 3 miesięcy.
 • Pozycja w rankingu - Na podstawie ROI portfela. Czynnik ten jest mało przydatny w przypadku nieregularnych transakcji i nie dostarcza żadnych danych do oszacowania rentowności danego aktywa.
 • Status - Zmienia się w zależności od liczby subskrybentów. Wpływa na udział w zysku, który będzie odliczany od udanych transakcji.

Analiza fundamentalna jest przeprowadzana przy użyciu wskaźników i parametrów w sekcjach "Overview" i "Statistics". Bezpośrednie miary wydajności są obliczane przy użyciu formuł matematycznych i rzeczywistych danych o zleceniach.

Uwaga: informacje nie są dokładne w przypadku krótkiego okresu poniżej 3 miesięcy. Wynika to z faktu, że kontrakty futures mogą generować zyski na stabilnym rynku bez dużych zmian cen. Dla efektywnego handlu ważne jest, aby podczas nagłego odwrócenia kursu zamknąć pozycje z minimalną stratą. To właśnie w takich okresach wahań w handlu pokazuje się doświadczenie profesjonalnego inwestora.

Dlatego też wybór tradera trwa długo. Lepiej jest poczekać na wzrost lub załamanie rynku. Taktyka handlowa i współczynniki efektywności w tym czasie najdokładniej odzwierciedlają możliwości finansowe inwestora.

Skuteczność strategii można zmierzyć za pomocą różnych wskaźników. Główne parametry i wskazówki do ich interpretacji przedstawia poniższa tabela.

WskaźnikKOMENTARZ
Zwrot z inwestycji (ROI)Służy do obliczania zwrotu z całego portfela. Formuła nie daje jednak pełnej oceny strategii tradera.
Wypłata depozytuProfesjonaliści również popełniają błędy lub wpadają w niefortunny trend. Zamknięcie ujemnych pozycji z lekkim minusem wskazuje na ostrożność.
Maksymalna strata na transakcję, liczba zyskownych i nierentownych operacjiParametry odzwierciedlają najmniej i najbardziej udane operacje, jednak rzeczywista wielkość wzrostu lub straty może być nieznaczna. Dlatego wskaźniki te nie dają nam zbyt dużego poglądu.
Zyski i straty (PnL)Odzwierciedla wzrost depozytu. Wybrane kontrakty lub dni wyceniane są osobno. Pomaga identyfikować pozycje z największą liczbą efektywnych parametrów.
Rachunek zysków i strat subskrybentaRzeczywisty dochód ze zleceń skopiowanych z działań tradera.
Czas utrzymania pozycjiŚredni okres między rozpoczęciem a zakończeniem pozycji.

Jak kopiować ruchy tradera?

Giełda Bybit oferuje różne sposoby kopiowania transakcji. Tryb uproszczony ("Smart Copy") pozwala na ustawienie dokładnej realizacji transakcji w 3 krokach. Wariant zaawansowany wykorzystuje tryb półautomatyczny z dodatkową regulacją zleceń.

W każdej opcji możliwe jest ustalenie wysokości dopuszczalnego spadku (stop loss). Możesz od razu wybrać akcję algorytmu dla bieżącej pozycji:

 • Wyrejestruj w momencie przekroczenia limitu i automatycznie zamknij wszystkie zlecenia skopiowane z konta profesjonalnego tradera po aktualnym kursie rynkowym.
 • Zatrzymaj powtarzanie transakcji i zrezygnuj z subskrypcji po zakończeniu bieżącej operacji tradera.

Dodatkowo możesz skorzystać z narzędzia Bybit CopyGuard. Pozwala ono na wejście w pozycję po lepszej cenie niż zrobił to pro trader. Opcja ta wprowadza korekty do strategii wybranego inwestora. Celem jest zabezpieczenie pozycji. Minus - zmniejsza ewentualne zyski. Oto szczegółowy poradnik jak stworzyć subskrypcję:

 1. Przejdź do strony copy tradingu.
 2. Wybierz tryb. Giełda zaleca początkującym korzystanie z trybu inteligentnego.
 3. Wybierz wielkość depozytu.
 4. Określ dozwolony spadek w polu "Stop Loss (CLS)".
 5. Określ scenariusz zamknięcia otwartej transakcji, gdy limit zostanie osiągnięty.
 6. Włącz lub wyłącz funkcję Bybit CopyGuard.
 7. Zgódź się na warunki - kliknij na "Copy".

Konfiguracja kopiowania

Opcja zaawansowana pozwala kontrolować działania tradera przed rozpoczęciem kopiowania. W ten sposób ogranicza się ryzyko. Tryb inteligentny może być również dostosowany. Aby to zrobić, rozwiń sekcję "More settings" podczas procesu subskrypcji.

Alternatywnie, wybierz sekcję "Copy trading setting" w karcie kreatora. Dostosować można następujące parametry:

 • Kwota zabezpieczenia pożyczonych środków (depozyt zabezpieczający).
 • Liczba transakcji w ciągu dnia.
 • Maksymalny wolumen aktywów dla transakcji.
 • Poziomy Stop-loss i Take-profit.
 • Wielkość poślizgu cenowego.
 • Rodzaje aktywów kryptowalutowych.

Wielkość dźwigni można zmienić tylko w trybie zaawansowanym. Parametr jest stały w każdym kontrakcie o wartości do 2,5x lub do 25x (przy dostosowywaniu poszczególnych pozycji). W trybie inteligentnym transakcje są powtarzane w oparciu o parametry pro tradera.

Odłączenie lub zmiana tradera

Jeśli strategia handlowa nie jest skuteczna, można zrezygnować lub wybrać innego inwestora. Aby to zrobić, naciśnij przycisk "Cancel copying" w karcie inwestora.

Kopiowanie transakcji i otrzymywanie zysku

Po włączeniu subskrypcji, transakcje będą kopiowane automatycznie. Statystyki dotyczące przeprowadzonych transakcji można znaleźć w sekcji "My Copy Trading". Zawiera ona informacje o otwartych i zakończonych pozycjach, aktualnym saldzie i rentowności.

Jak zostać profesjonalnym traderem?

Aby to zrobić, musisz przejść na stronę główną sekcji "Copy trading" i kliknąć przycisk "Join as a trader". Giełda automatycznie rozpatrzy wniosek. Jako profesjonalny trader możesz otrzymać pasywny dochód z transakcji subskrybentów w zakresie od 10% do 15%. Zyski są dystrybuowane raz w tygodniu.

Wymagania dla traderów

Aby zostać profesjonalnym traderem, należy złożyć wniosek. Taka możliwość istnieje tylko, gdy spełnione są następujące warunki:

 • Więcej niż 7 transakcji zostało zamkniętych w ciągu ostatniego miesiąca.
 • Co najmniej 60% zamkniętych transakcji przyniosło zysk.
 • ROI jest wyższy niż 30%.

Giełda Bybit automatycznie śledzi wyniki kont profesjonalistów. Jeśli inwestorzy nie zamykają stratnych transakcji z P&L na poziomie 30% dłużej niż 7 dni, następuje obniżenie statusu. W przypadku rażących błędów profil zostanie usunięty z listy wyników wyszukiwania.

Zalety i wady copy tradingu na Bybit

Plusem korzystania z copy tradingu jest to, że możesz wykorzystać czyjeś strategie. Jednak ślepe kopiowanie nie doprowadzi do wysokich wyników finansowych. W najgorszym wypadku skończy się likwidacją pozycji i utratą depozytu. Dlatego trzeba być ostrożnym podczas wyboru tradera. Dochód pasywny jest realny, ale aby go uzyskać, będziesz musiał wzmocnić swoją bazę wiedzy w zakresie samodzielnego tradingu.

Porady dotyczące copy tradingu - opinie

Jednocześnie dane dot. handlu profesjonalnych traderów są świetnym narzędziem do nauki na błędach innych. Opinie o copy tradingu na Bybit są takie, że nie jest dobrym pomysłem korzystanie z tej funkcji, gdy po raz pierwszy ją poznajesz. Handel futures jest bowiem wrażliwy nawet na niewielką zmienność rynku.

Dawid Kucharczyk

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Pasjonat nowych technologii, od 3 lat aktywnie uczestniczący w świecie krypto. Instruktor narciarstwa oraz amator gry w squasha. Zwolennik idei decentralizacji.

Powiązane tematy:

Co to jest BNB Vault? Jak korzystać z tej funkcji?

Binance to nie tylko giełda. To cały ekosystem produktów. Jednym z nich jest BNB Vault - agregator zysków, który pozwala zarabiać odsetki od posiadanych już kryptowalut. Funkcja ta umożliwia też w inwestowanie w ciekawe, nowe krypto projekty na wczesnym etapie poprzez Launchpool. W dzisiejszym artykule omówimy BNB Vault szczegółowo. Wyjaśnimy co to jest, jak działa […]

Kryptowaluty na Revolut - czy warto? Opinie

Revolut to bardzo popularna aplikacja neobankowa w Polsce, tak więc z całą pewnością obiła Ci się już o uszy. Aplikacja Revolut pozwala inwestować w kryptowaluty, ale nie jest to optymalne rozwiązanie jeżeli chodzi i ich zakup i sprzedaż, o czym wiedzą bardziej zaawansowani użytkownicy kryptowalut. Odpowiemy na pytanie czy opłaca się kupować kryptowaluty na Revolut, […]

Bitcoin jak zacząć – gdzie inwestować w kryptowaluty: poradnik dla początkujących

Bitcoin (BTC) to dla Ciebie nowość i nie wiesz jak zacząć? To nic trudnego, nawet jeżeli dopiero zaczynasz interesować się…

Binance Web3 Wallet - Czy warto korzystać?

8 listopada 2023 roku Binance wydała swój Web3 Wallet. Zapewnia on łatwy i bezpieczny dostęp do zdecentralizowanego świata technologii blockchain, pozwalając jednocześnie na zarządzanie aktywami Web3 bezpośrednio z poziomu Binance. W dzisiejszym artykule sprawdzimy co ma do zaoferowania Binance Web3 Wallet i czy warto z niego skorzystać. Najpierw jednak wyjaśnijmy co to jest portfel kryptowalut […]

Kraken - opinie użytkowników i recenzja giełdy (2024)

Kraken to giełda kryptowalut, która zjadła zęby na tym rynku. Istnieje bowiem od 2011 roku i od tego czasu nigdy nie padła ofiarą hakerów. Co więcej, stale się rozwija i wprowadza nowe usługi. Ale czym Kraken wyróżnia się na tle konkurencji? Jakie funkcje oferuje? Jakie ma opłaty i prowizje i co najważniejsze, jakie opinie o […]
0 0 Głosy
Oceń artykuł
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Kryptowaluty2.pl 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone
starcrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram