Co to jest EIP-4844? Proto Danksharing Ethereum

ikona publikacji - ciemny
Opublikowano: 6 maja 2023
ikona autora biały
ethereum hash rate

Ostatnim ważnym wydarzeniem w sieci Ethereum było wdrożenie aktualizacji Shapella, które odbyło się w połowie kwietnia. Jest to jednak dopiero początek transformacji do Ethereum 2.0. Deweloperzy wciąż muszą rozwiązać największe problemy blockchaina: wysokie opłaty i niską przepustowość. Kolejnym krokiem w tym kierunku będzie wprowadzenie shardingu. Funkcja ta również zostanie wdrożona w kilku etapach - pierwszym z nich jest EIP-4844. W dzisiejszym artykule przeanalizujemy co przyniesie ta aktualizacja i jakie zmiany wprowadzi w Ethereum. Tak więc, zaczynajmy!

Czym jest sharding w Ethereum?

Sieć Ethereum planuje wdrożyć tzw. danksharding, czyli model, który wykorzystuje:

  • Komitety losowo wybranych walidatorów w celu ochrony shardów przed atakami Sybil.
  • Próbkowanie dostępności danych (DAS) w celu potwierdzenia dostępności informacji bez pobierania całego pakietu danych.

Samo Ethereum będzie podzielone na 64 shardy, które łączą się z łańcuchem koordynacyjnym - Beacon Chain. W tym łańcuchu będą działać tzw. węzły oferujące, które wybierają transakcje i przekazują je do konkretnego sharda w celu przetworzenia i uformowania bloku.

Mówiąc prościej, zamiast jednego łańcucha, gdzie każdy węzeł musi załadować każdą transakcję, będzie koordynujący Beacon Chain i powiązane z nim shardy przetwarzające transakcje równolegle. Węzły w każdym shardzie przechowują tylko swoją część danych związanych z ich transakcjami, zamiast pełnej historii transakcji w sieci:

Koncepcja shardingu Ethereum nosi nazwę "dank sharding" od nazwiska badacza Ethereum Dankrada Feista, który zaproponował opisaną powyżej architekturę. Szczegółowy opis techniczny dankshardingu autorstwa Vitalika Buterina jest dostępny tutaj.

Architektura sieci Ethereum po shardingu źródło: Ethereum Foundation

Danksharding i EIP-4844

EIP-4844 proponuje wdrożenie proto dankshardingu w sieci Ethereum. To wstępny etap, który powinien wprowadzić podstawowe zmiany niezbędne do pełnego uruchomienia dankshardingu w przyszłości. EIP-4844 ma 2 cele:

  • Przygotowanie do wdrożenia shardingu: obejmuje to wdrożenie nowej logiki transakcyjnej niezbędnej do wdrożenia shardingu, wprowadzenie zmian w łańcuchu beacon i węzłach beacon, rozdzielenie sprawdzania transakcji na bloki beacon i wprowadzenie dużych obiektów binarnych (więcej poniżej).
  • Redukcja kosztów gazu dla warstwy 2: do osiągnięcia tego celu przyczyni się zarówno nowa struktura danych transakcji, jak i uruchomienie dynamicznego mechanizmu kontroli kosztów gazu dla dużych obiektów binarnych.

Pełna lista zmian wprowadzanych w EIP-4844 oraz prac, które należy jeszcze wykonać, aby w pełni wdrożyć sharding, dostępna jest w opisie technicznym propozycji.

Deweloperzy motywują potrzebę wdrożenia proto danksharingu wysokimi opłatami w ekosystemie Ethereum. Te nawet w sieciach warstwy 2 pozostają poza zasięgiem wielu użytkowników. I choć dopiero pełne wdrożenie shardingu rozwiąże ten problem w sieci głównej, to w przypadku warstwy 2 sytuacja może ulec zmianie już teraz poprzez zapewnienie tańszej przestrzeni dyskowej dla tego typu rozwiązań.

Ponadto, gdy sharding zostanie wdrożony, sieci warstwy 2 będą musiały w ten czy inny sposób zmodernizować się, aby wykorzystać nową strukturę transakcji. EIP-4844 pozwoli zrobić to już teraz, nie czekając na wdrożenie shardingu. Warstwa wykonawcza Ethereum (EVM) nie zostanie naruszona, a sieć będzie kompatybilna ze wszystkimi rozwiązaniami.

Podobnie jak w przypadku dankshardingu, nazwa "proto-danksharding" pochodzi od badacza Ethereum Proto-Lambda. To on zaproponował realizację etapu wstępnego, który powinien ułatwić przejście na sharding.

Główne innowacje w EIP-4844

Główną zmianą w EIP-4844 jest wprowadzenie nowego typu transakcji wykorzystujących duże obiekty binarne lub bloby (BLOB). Bloby są ważną częścią architektury dunksharingu, ale mogą pomóc sieci warstwy 2 przed ich wdrożeniem.

Obecnie rozwiązania typu rollup, podczas przetwarzania transakcji, wysyłają do warstwy 1 tylko krótkie informacje z nowym stanem sieci. Dane wsadowe transakcji są zapisywane w calldata. Chociaż zapisywanie danych calldata jest tańsze, węzły przechowują te informacje w nieskończoność. To prowadzi do akumulacji danych i zwiększenia wymagań węzłów. EIP-4844 sugeruje zapisywanie danych wsadowych transakcji nie na calldata. Teraz trochę więcej szczegółów na temat głównych elementów tego mechanizmu:

Bloby

Bloby to pakiety danych, w których zapisywana jest pełna informacja o bloku transakcji warstwy 2. Blok jest przechowywany poza warstwą wykonawczą, tzn. EVM nie ma bezpośredniego dostępu do danych w bloku. Deweloperzy używają do opisu pojęcia "sidecar", ponieważ blok jest "przyczepiony" do bloku jak sidecar do motocykla.

Sam blob, w przeciwieństwie do calldata, będzie przechowywany przez ograniczony czas, wystarczający dla rollup-walidatorów do odzyskania pełnej historii transakcji w razie potrzeby (~1-3 miesiące). Po tym czasie dane są usuwane. Cykl życia bloba wygląda następująco:

Ponieważ blob może zawierać dużą ilość danych, początkowo będzie obowiązywał limit 2-4 blobów (0,25-0,5 MB) na blok. Te początkowe limity powinny zminimalizować obciążenie sieci i oczekuje się, że zostaną zwiększone w przyszłych aktualizacjach.

KZG

KZG to dowód zobowiązania, który będzie wykorzystywany w Ethereum danksharing. Aby maksymalnie uprościć, KZG pokazuje, że dana wartość w danym punkcie jest równa zadeklarowanej przez niego Dlaczego jest to potrzebne? Jak wspomnieliśmy powyżej, EVM nie ma bezpośredniego dostępu do danych blob. Warstwa wykonawcza wykorzystuje więc dowody KZG do weryfikacji ważności danych.

  • Optimistic rollups: podczas generowania dowodu oszustwa mogą zweryfikować wiarygodność poprzez "ładowanie wielu wartości blob poprzez calldata w tym samym czasie". Dla każdej wartości dostarczają dowód KZG.
  • ZK rollupy: muszą dostarczyć zarówno KZG w blobie, jak i własny dowód ZK. Następnie muszą udowodnić, że KZG (do którego protokół odnosi się dla dostępnych danych) i własne zobowiązanie ZK rollupu odnoszą się do tych samych danych.

Więcej o tym, jak powstają KZG i dlaczego są potrzebne, dowiesz się tutaj.

Dodajmy, że KZG wymaga danych surowych, które są generowane podczas publicznej ceremonii. Publiczna ceremonia z dużą liczbą użytkowników zapewnia, że atakujący nie może uzyskać dostępu do surowych danych i manipulować KZG.

Oprócz tego EIP-4844 integruje formułę dynamicznej zmiany kosztów korzystania z przestrzeni blockchain. Działa ona w taki sam sposób jak mechanizm zaimplementowany w EIP-1559. Jej celem jest zapewnienie, że koszt gazu dostosowuje się tak szybko, jak to możliwe, w miarę wykorzystywania przestrzeni w blokach.

Jak EIP-4844 wpłynie na użytkowników?

Techniczne zmiany, które przyniesie EIP-4844 są mniej lub bardziej jasne, ale jak wpłynie to na doświadczenie użytkownika? Istnieją dwie ważne rzeczy:

  • Prowizje w głównej sieci Ethereum nie ulegną zmianie lub zmienią się nieznacznie: sam sharding danych nie zostanie wdrożony w EIP-4844. Oznacza to, że wszystkie węzły będą musiały pobrać wszystkie transakcje tak jak dotychczas. Przepustowość sieci i prowizje pozostaną więc takie same. Jednak obniżenie kosztów gazu może być spowodowane przejściem użytkowników do sieci warstwy 2, które będą mogły zaoferować jeszcze korzystniejsze warunki.
  • Prowizje w sieciach L2 znacznie spadną: wprowadzenie bloków czasowych zamiast funkcji calldata, która jest obecnie wykorzystywana do przechowywania danych z pakietów transakcyjnych warstwy 2, obniży koszty rejestrowania transakcji. W połączeniu z dynamicznym mechanizmem regulacji kosztów zapisów w blockchainie doprowadzi to do obniżenia prowizji w sieciach warstwy 2 opartych na rollupach optimistic lub zk. W przeciwnym razie, dopóki sharding nie zostanie w pełni wdrożony na poziomie użytkownika, interakcja z Ethereum i zbudowanymi na nim aplikacjami nie ulegnie zmianie.

Co dalej?

Wdrożenie proto-dunksharingu planowane jest na drugą połowę 2023 roku, czyli w najbliższych miesiącach. Nie ulega wątpliwości, że to wydarzenie da impuls do rozwoju ekosystemu warstwy 2. Już teraz analitycy nazywają obecny trend L2-summer.

Według DeFi Llama, zagregowany TVL 11 sieci rollupów wykazuje wzrost od jesieni 2022 roku. Trend wzrostowy TVL skutecznie zatrzymał się po spadku Arbitrum. Jednak EIP-4844 może być motorem, który ponownie napędzi projekty warstwy 2.

Podsumowanie

EIP-4844 to propozycja wdrożenia proto dankshardingu w sieci głównej Ethereum: etap pośredni przed wdrożeniem pełnoprawnego shardingu.

Proto-dunksharding ma 2 główne cele:

  • Wprowadzić niektóre z podstawowych zmian sieciowych potrzebnych do wdrożenia shardingu.
  • Zapewnić tańsze przechowywanie pakietów transakcyjnychwarstwy 2 i zmniejszenie opłat na sieci rollup już teraz.

Cele te planuje się osiągnąć poprzez wdrożenie nowej logiki transakcyjnej wykorzystującej duże obiekty binarne (bloby) do tymczasowego przechowywania danych. Pełny potencjał blobów zostanie odblokowany dopiero po pełnym shardingu. Jednak po wdrożeniu EIP-4844 sieci warstwy 2 będą mogły używać blobów do zapisu danych transakcyjnych zamiast calldata.

Główną konsekwencją EIP-4844 dla użytkowników będzie znaczne obniżenie kosztów transakcji w sieciach warstwy 2. Być może także nieznaczne obniżenie kosztów gazu w sieci głównej Ethereum. To z kolei może dać impuls do szybkiego rozwoju rozwiązań rollupów i ich ekosystemów.

Dawid Kucharczyk

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Pasjonat nowych technologii, od 3 lat aktywnie uczestniczący w świecie krypto. Instruktor narciarstwa oraz amator gry w squasha. Zwolennik idei decentralizacji.

Powiązane tematy:

Założyciel Curve kupił willę za 40 mln USD

Curve Finance to popularny protokół zdecentralizowanych finansów (DeFi) w sieci Ethereum (ETH), który wystartował w 2020 roku. Obecnie jest czwartym co do wielkości projektem DeFi na Ethereum. Jego całkowita zablokowana wartość (TVL) wynosi 4 miliardów dolarów, według danych DefiLlama. Curve Finance zostało zaprojektowane przez Michaela Egorova i koncentruje się na optymalizacji płynności stablecoinów. Egorov jest […]

Krótkoterminowi posiadacze BTC ponownie sprzedają z zyskiem

W ostatnim czasie Bitcoin (BTC) wywoływał niewielkie podekscytowanie wśród inwestorów kryptowalutowych. Po dużym odbiciu w pierwszym kwartale, w pewnym sensie potrzebował czasu, aby się z tego otrząsnąć. Od końca marca cena notowana jest kilka tysięcy dolarów poniżej kluczowego oporu na poziomie 30 000 USD, ale w minionym miesiącu spadła jeszcze poniżej 26 000 USD. Obecnie […]

JPMorgan: Rosnące ceny złota pchną bitcoina do 45 000 USD

Analitycy banku inwestycyjnego JPMorgan, kierowani przez starszego stratega Nikolaosa Panigirtzoglu, uważają, że rosnące ceny złota wpłyną również na kurs bitcoina. Ich zdaniem BTC osiągnie poziom 45 000 USD. Zespół Nikolaosa Panigirtzoglou podkreślił, że istnieje znaczna korelacja między kursami bitcoina i złota. Złoto kosztuje obecnie około 2000 USD, co jest niezwykle wysoką wartością. Według JPMorgan ozacza […]

Czy Binance mieszała środki klientów z środkami firmy?

Giełda kryptowalut Binance zaprzeczyła informacjom zawartym w artykule Reutersa, w którym stwierdzono, że w 2020 i 2021 r. platforma łączyła środki użytkowników z własnymi przychodami. Patrick Hillman, dyrektor ds. strategii firmy, wyraził opinię, że dziennikarze agencji desperacko chcieli napisać "złą historię", która okazała się "słaba". Menedżer wyższego szczebla napisał: "Następnie napisali 1000 słów teorii spiskowych […]

Kolejny kandydat na prezydenta USA przyjmuje darowizny w bitcoinach

Kandydat na prezydenta USA Vivek Ramaswamy ogłosił, że przyjmuje darowizny w bitcoinach (BTC) na nadchodzące wybory prezydenckie w 2024 roku. Poszedł on więc w ślady Roberta F. Kennedy'ego Jr, który od jakiegoś czasu jest zwolennikiem pierwotnej kryptowaluty. Robert w miniony weekend został pierwszym kandydatem na prezydenta, który ogłosił, że będzie akceptował darowizny w BTC. Darczyńcy […]

Co to jest kryptowaluta Render Token (RNDR)

Dziś porozmawiamy o projekcie kryptowaluty Render Token. W ciągu ostatnich 30 dni stale wykazuje onA pozytywną dynamikę, a pomysł stworzenia zdecentralizowanego rynku, który umożliwia wysokowydajne funkcje renderowania na rozproszonych procesorach graficznych, jest niezwykle ciekawy. Startup Render Token (RNDR) umożliwia posiadaczom potężnych kart graficznych zarabianie kryptowalut bez angażowania się w wydobycie. Przejdźmy teraz do bardziej szczegółowych […]

Czym są kryptowaluty inflacyjne i deflacyjne?

Czy Bitcoin i altcoiny są aktywami deflacyjnymi, czy też, podobnie jak zwykłe papierowe pieniądze podlegają zjawisku inflacji? Jak odróżnić monety deflacyjne od inflacyjnych? Na te i inne pytania odpowiadamy w dzisiejszym artykule. Co to jest inflacyjna kryptowaluta? Niektóre kryptowaluty są inflacyjne, ponieważ ich podaż rośnie w czasie. Takie kryptowaluty wykorzystują kombinację z góry określonych stóp […]

Pepe Coin (PEPE) - Co to? Jak i gdzie kupić?

W ostatnim czasie napewno słyszałeś o kryptowalucie Pepe Coin (PEPE) lub rzuciła Ci się w oczy memowa żaba Pepe the Frog. Nic dziwnego. Projekt ten zyskał dziesiątki tysięcy procent wartości i stworzył kolejnych krypto milionerów. W dzisiejszym artykule wyjaśnimy Ci co to jest Pepe Coin (PEPE), jak i gdzie kupić ten token oraz wiele więcej. […]

Co to jest EIP-4844? Proto Danksharing Ethereum

Ostatnim ważnym wydarzeniem w sieci Ethereum było wdrożenie aktualizacji Shapella, które odbyło się w połowie kwietnia. Jest to jednak dopiero początek transformacji do Ethereum 2.0. Deweloperzy wciąż muszą rozwiązać największe problemy blockchaina: wysokie opłaty i niską przepustowość. Kolejnym krokiem w tym kierunku będzie wprowadzenie shardingu. Funkcja ta również zostanie wdrożona w kilku etapach - pierwszym […]

WalletConnect - Co to jest i jak używać?

Jeśli masz jakiekolwiek doświadczenie z DeFi, być może napotkałeś już problem z połączeniem się z jedną ze zdecentralizowanych aplikacji. Portfele kryptowalutowe są bowiem bardzo liczne, podobnie jak aplikacje DeFi. Choć wiele z nich, czy to aplikacje, czy portfele, działa na tych samych sieciach, to jednak istnieją między nimi pewne różnice. Dlatego nawet najbardziej znane i […]

Co to jest kryptowaluta Render Token (RNDR)

Dziś porozmawiamy o projekcie kryptowaluty Render Token. W ciągu ostatnich 30 dni stale wykazuje onA pozytywną dynamikę, a pomysł stworzenia zdecentralizowanego rynku, który umożliwia wysokowydajne funkcje renderowania na rozproszonych procesorach graficznych, jest niezwykle ciekawy. Startup Render Token (RNDR) umożliwia posiadaczom potężnych kart graficznych zarabianie kryptowalut bez angażowania się w wydobycie. Przejdźmy teraz do bardziej szczegółowych […]

Co to jest kryptowaluta Stacks (STX) i dlaczego zależy od BTC?

Dziś porozmawiamy o projekcie Stacks. Kryptowaluta STX ma na celu ulepszenie Bitcoina poprzez dodanie nowych funkcji do jego ekosystemu. Całkowita decentralizacja sieci Bitcoin i wysoka moc hashowania przyczyniają się do wysokiego poziomu bezpieczeństwa pierwotnej kryptowaluty, czyniąc ją stabilną i bezpieczną platformą dla zdecentralizowanych aplikacji finansowych. Jednak brak zaawansowanych smart kontraktów i szereg innych ograniczeń utrudniają […]

Czym są kryptowaluty inflacyjne i deflacyjne?

Czy Bitcoin i altcoiny są aktywami deflacyjnymi, czy też, podobnie jak zwykłe papierowe pieniądze podlegają zjawisku inflacji? Jak odróżnić monety deflacyjne od inflacyjnych? Na te i inne pytania odpowiadamy w dzisiejszym artykule. Co to jest inflacyjna kryptowaluta? Niektóre kryptowaluty są inflacyjne, ponieważ ich podaż rośnie w czasie. Takie kryptowaluty wykorzystują kombinację z góry określonych stóp […]

Pepe Coin (PEPE) - Co to? Jak i gdzie kupić?

W ostatnim czasie napewno słyszałeś o kryptowalucie Pepe Coin (PEPE) lub rzuciła Ci się w oczy memowa żaba Pepe the Frog. Nic dziwnego. Projekt ten zyskał dziesiątki tysięcy procent wartości i stworzył kolejnych krypto milionerów. W dzisiejszym artykule wyjaśnimy Ci co to jest Pepe Coin (PEPE), jak i gdzie kupić ten token oraz wiele więcej. […]

Co to jest EIP-4844? Proto Danksharing Ethereum

Ostatnim ważnym wydarzeniem w sieci Ethereum było wdrożenie aktualizacji Shapella, które odbyło się w połowie kwietnia. Jest to jednak dopiero początek transformacji do Ethereum 2.0. Deweloperzy wciąż muszą rozwiązać największe problemy blockchaina: wysokie opłaty i niską przepustowość. Kolejnym krokiem w tym kierunku będzie wprowadzenie shardingu. Funkcja ta również zostanie wdrożona w kilku etapach - pierwszym […]
0 0 Głosy
Oceń artykuł
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Kryptowaluty2.pl 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone
starcrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram