Co to jest EIP-4844? Proto Danksharing Ethereum

ikona publikacji - ciemny
Opublikowano: 6 maja 2023
ikona autora biały
ethereum hash rate

Ostatnim ważnym wydarzeniem w sieci Ethereum było wdrożenie aktualizacji Shapella, które odbyło się w połowie kwietnia. Jest to jednak dopiero początek transformacji do Ethereum 2.0. Deweloperzy wciąż muszą rozwiązać największe problemy blockchaina: wysokie opłaty i niską przepustowość. Kolejnym krokiem w tym kierunku będzie wprowadzenie shardingu. Funkcja ta również zostanie wdrożona w kilku etapach - pierwszym z nich jest EIP-4844. W dzisiejszym artykule przeanalizujemy co przyniesie ta aktualizacja i jakie zmiany wprowadzi w Ethereum. Tak więc, zaczynajmy!

Czym jest sharding w Ethereum?

Sieć Ethereum planuje wdrożyć tzw. danksharding, czyli model, który wykorzystuje:

  • Komitety losowo wybranych walidatorów w celu ochrony shardów przed atakami Sybil.
  • Próbkowanie dostępności danych (DAS) w celu potwierdzenia dostępności informacji bez pobierania całego pakietu danych.

Samo Ethereum będzie podzielone na 64 shardy, które łączą się z łańcuchem koordynacyjnym - Beacon Chain. W tym łańcuchu będą działać tzw. węzły oferujące, które wybierają transakcje i przekazują je do konkretnego sharda w celu przetworzenia i uformowania bloku.

Mówiąc prościej, zamiast jednego łańcucha, gdzie każdy węzeł musi załadować każdą transakcję, będzie koordynujący Beacon Chain i powiązane z nim shardy przetwarzające transakcje równolegle. Węzły w każdym shardzie przechowują tylko swoją część danych związanych z ich transakcjami, zamiast pełnej historii transakcji w sieci:

Koncepcja shardingu Ethereum nosi nazwę "dank sharding" od nazwiska badacza Ethereum Dankrada Feista, który zaproponował opisaną powyżej architekturę. Szczegółowy opis techniczny dankshardingu autorstwa Vitalika Buterina jest dostępny tutaj.

architektura sieci Ethereum po shardingu
Architektura sieci Ethereum po shardingu źródło: Ethereum Foundation

Danksharding i EIP-4844

EIP-4844 proponuje wdrożenie proto dankshardingu w sieci Ethereum. To wstępny etap, który powinien wprowadzić podstawowe zmiany niezbędne do pełnego uruchomienia dankshardingu w przyszłości. EIP-4844 ma 2 cele:

  • Przygotowanie do wdrożenia shardingu: obejmuje to wdrożenie nowej logiki transakcyjnej niezbędnej do wdrożenia shardingu, wprowadzenie zmian w łańcuchu beacon i węzłach beacon, rozdzielenie sprawdzania transakcji na bloki beacon i wprowadzenie dużych obiektów binarnych (więcej poniżej).
  • Redukcja kosztów gazu dla warstwy 2: do osiągnięcia tego celu przyczyni się zarówno nowa struktura danych transakcji, jak i uruchomienie dynamicznego mechanizmu kontroli kosztów gazu dla dużych obiektów binarnych.

Pełna lista zmian wprowadzanych w EIP-4844 oraz prac, które należy jeszcze wykonać, aby w pełni wdrożyć sharding, dostępna jest w opisie technicznym propozycji.

Deweloperzy motywują potrzebę wdrożenia proto danksharingu wysokimi opłatami w ekosystemie Ethereum. Te nawet w sieciach warstwy 2 pozostają poza zasięgiem wielu użytkowników. I choć dopiero pełne wdrożenie shardingu rozwiąże ten problem w sieci głównej, to w przypadku warstwy 2 sytuacja może ulec zmianie już teraz poprzez zapewnienie tańszej przestrzeni dyskowej dla tego typu rozwiązań.

Ponadto, gdy sharding zostanie wdrożony, sieci warstwy 2 będą musiały w ten czy inny sposób zmodernizować się, aby wykorzystać nową strukturę transakcji. EIP-4844 pozwoli zrobić to już teraz, nie czekając na wdrożenie shardingu. Warstwa wykonawcza Ethereum (EVM) nie zostanie naruszona, a sieć będzie kompatybilna ze wszystkimi rozwiązaniami.

kolejna architektura sieci Ethereum po shardingu

Podobnie jak w przypadku dankshardingu, nazwa "proto-danksharding" pochodzi od badacza Ethereum Proto-Lambda. To on zaproponował realizację etapu wstępnego, który powinien ułatwić przejście na sharding.

Główne innowacje w EIP-4844

Główną zmianą w EIP-4844 jest wprowadzenie nowego typu transakcji wykorzystujących duże obiekty binarne lub bloby (BLOB). Bloby są ważną częścią architektury dunksharingu, ale mogą pomóc sieci warstwy 2 przed ich wdrożeniem.

Obecnie rozwiązania typu rollup, podczas przetwarzania transakcji, wysyłają do warstwy 1 tylko krótkie informacje z nowym stanem sieci. Dane wsadowe transakcji są zapisywane w calldata. Chociaż zapisywanie danych calldata jest tańsze, węzły przechowują te informacje w nieskończoność. To prowadzi do akumulacji danych i zwiększenia wymagań węzłów. EIP-4844 sugeruje zapisywanie danych wsadowych transakcji nie na calldata. Teraz trochę więcej szczegółów na temat głównych elementów tego mechanizmu:

Bloby

Bloby to pakiety danych, w których zapisywana jest pełna informacja o bloku transakcji warstwy 2. Blok jest przechowywany poza warstwą wykonawczą, tzn. EVM nie ma bezpośredniego dostępu do danych w bloku. Deweloperzy używają do opisu pojęcia "sidecar", ponieważ blok jest "przyczepiony" do bloku jak sidecar do motocykla.

Sam blob, w przeciwieństwie do calldata, będzie przechowywany przez ograniczony czas, wystarczający dla rollup-walidatorów do odzyskania pełnej historii transakcji w razie potrzeby (~1-3 miesiące). Po tym czasie dane są usuwane. Cykl życia bloba wygląda następująco:

schemat Bloby

Ponieważ blob może zawierać dużą ilość danych, początkowo będzie obowiązywał limit 2-4 blobów (0,25-0,5 MB) na blok. Te początkowe limity powinny zminimalizować obciążenie sieci i oczekuje się, że zostaną zwiększone w przyszłych aktualizacjach.

KZG

KZG to dowód zobowiązania, który będzie wykorzystywany w Ethereum danksharing. Aby maksymalnie uprościć, KZG pokazuje, że dana wartość w danym punkcie jest równa zadeklarowanej przez niego Dlaczego jest to potrzebne? Jak wspomnieliśmy powyżej, EVM nie ma bezpośredniego dostępu do danych blob. Warstwa wykonawcza wykorzystuje więc dowody KZG do weryfikacji ważności danych.

  • Optimistic rollups: podczas generowania dowodu oszustwa mogą zweryfikować wiarygodność poprzez "ładowanie wielu wartości blob poprzez calldata w tym samym czasie". Dla każdej wartości dostarczają dowód KZG.
  • ZK rollupy: muszą dostarczyć zarówno KZG w blobie, jak i własny dowód ZK. Następnie muszą udowodnić, że KZG (do którego protokół odnosi się dla dostępnych danych) i własne zobowiązanie ZK rollupu odnoszą się do tych samych danych.

Więcej o tym, jak powstają KZG i dlaczego są potrzebne, dowiesz się tutaj.

Dodajmy, że KZG wymaga danych surowych, które są generowane podczas publicznej ceremonii. Publiczna ceremonia z dużą liczbą użytkowników zapewnia, że atakujący nie może uzyskać dostępu do surowych danych i manipulować KZG.

Oprócz tego EIP-4844 integruje formułę dynamicznej zmiany kosztów korzystania z przestrzeni blockchain. Działa ona w taki sam sposób jak mechanizm zaimplementowany w EIP-1559. Jej celem jest zapewnienie, że koszt gazu dostosowuje się tak szybko, jak to możliwe, w miarę wykorzystywania przestrzeni w blokach.

Jak EIP-4844 wpłynie na użytkowników?

Techniczne zmiany, które przyniesie EIP-4844 są mniej lub bardziej jasne, ale jak wpłynie to na doświadczenie użytkownika? Istnieją dwie ważne rzeczy:

  • Prowizje w głównej sieci Ethereum nie ulegną zmianie lub zmienią się nieznacznie: sam sharding danych nie zostanie wdrożony w EIP-4844. Oznacza to, że wszystkie węzły będą musiały pobrać wszystkie transakcje tak jak dotychczas. Przepustowość sieci i prowizje pozostaną więc takie same. Jednak obniżenie kosztów gazu może być spowodowane przejściem użytkowników do sieci warstwy 2, które będą mogły zaoferować jeszcze korzystniejsze warunki.
  • Prowizje w sieciach L2 znacznie spadną: wprowadzenie bloków czasowych zamiast funkcji calldata, która jest obecnie wykorzystywana do przechowywania danych z pakietów transakcyjnych warstwy 2, obniży koszty rejestrowania transakcji. W połączeniu z dynamicznym mechanizmem regulacji kosztów zapisów w blockchainie doprowadzi to do obniżenia prowizji w sieciach warstwy 2 opartych na rollupach optimistic lub zk. W przeciwnym razie, dopóki sharding nie zostanie w pełni wdrożony na poziomie użytkownika, interakcja z Ethereum i zbudowanymi na nim aplikacjami nie ulegnie zmianie.

Co dalej?

Wdrożenie proto-dunksharingu planowane jest na drugą połowę 2023 roku, czyli w najbliższych miesiącach. Nie ulega wątpliwości, że to wydarzenie da impuls do rozwoju ekosystemu warstwy 2. Już teraz analitycy nazywają obecny trend L2-summer.

Według DeFi Llama, zagregowany TVL 11 sieci rollupów wykazuje wzrost od jesieni 2022 roku. Trend wzrostowy TVL skutecznie zatrzymał się po spadku Arbitrum. Jednak EIP-4844 może być motorem, który ponownie napędzi projekty warstwy 2.

Podsumowanie

EIP-4844 to propozycja wdrożenia proto dankshardingu w sieci głównej Ethereum: etap pośredni przed wdrożeniem pełnoprawnego shardingu.

Proto-dunksharding ma 2 główne cele:

  • Wprowadzić niektóre z podstawowych zmian sieciowych potrzebnych do wdrożenia shardingu.
  • Zapewnić tańsze przechowywanie pakietów transakcyjnychwarstwy 2 i zmniejszenie opłat na sieci rollup już teraz.

Cele te planuje się osiągnąć poprzez wdrożenie nowej logiki transakcyjnej wykorzystującej duże obiekty binarne (bloby) do tymczasowego przechowywania danych. Pełny potencjał blobów zostanie odblokowany dopiero po pełnym shardingu. Jednak po wdrożeniu EIP-4844 sieci warstwy 2 będą mogły używać blobów do zapisu danych transakcyjnych zamiast calldata.

Główną konsekwencją EIP-4844 dla użytkowników będzie znaczne obniżenie kosztów transakcji w sieciach warstwy 2. Być może także nieznaczne obniżenie kosztów gazu w sieci głównej Ethereum. To z kolei może dać impuls do szybkiego rozwoju rozwiązań rollupów i ich ekosystemów.

Dawid Kucharczyk

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Pasjonat nowych technologii, od 3 lat aktywnie uczestniczący w świecie krypto. Instruktor narciarstwa oraz amator gry w squasha. Zwolennik idei decentralizacji.

Powiązane tematy:

Co to jest BNB Vault? Jak korzystać z tej funkcji?

Binance to nie tylko giełda. To cały ekosystem produktów. Jednym z nich jest BNB Vault - agregator zysków, który pozwala zarabiać odsetki od posiadanych już kryptowalut. Funkcja ta umożliwia też w inwestowanie w ciekawe, nowe krypto projekty na wczesnym etapie poprzez Launchpool. W dzisiejszym artykule omówimy BNB Vault szczegółowo. Wyjaśnimy co to jest, jak działa […]

PIXEL w Binance Launchpool. HODLować czy sprzedać?

Binance ogłosiło właśnie 46. projekt, który zostanie uruchomiony na platformie Binance Launchpool. Tym razem jest to PIXEL, natywny token gry Pixels. W dzisiejszym artykule sprawdzimy czym jest PIXEL oraz jak farmić te tokeny na Binance. Na koniec spróbujemy odpowiedzieć na pytanie czy warto je HODLować, czy może sprzedać od razu po rozpoczęciu handlu. Najpierw jednak […]

Co to jest Binance Earn? Środy pełne zarabiania

Jesteś długoterminowym HODLerem? Być może masz w portfelu trochę kryptowalut i nie planujesz ich sprzedawać w najbliższym czasie? Czy wiesz, że istnieje sposób, aby zarabia za ich pomoc pasywny dochód? Pozwala na to np. platforma Binance Earn. Co to jest? Jak działa? Jakie daje możliwości? O tym w dzisiejszym artykule! Czym wyróżnia się Binance Earn? […]

Binance odzyskuje udział w rynku i stabilnie się rozwija

Giełda kryptowalut Binance zaczęła odzyskiwać swój udział w rynku. Sytuacja ma miejsce zaledwie kilka miesięcy po rozstrzygnięciu sprawy z Departamentem Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych i zapłaceniu grzywny w wysokości 4,3 miliarda dolarów. Według danych firmy badawczej Kaiko, udział Binance w rynku pod względem wolumenu obrotu wzrósł do 49% dwa miesiące po tym, jak giełda rozstrzygnęła sprawę […]

Tłusto o Krypto 2 - Poznań otwiera drzwi do świata kryptowalut

Już 8 lutego 2024 roku odbędzie się kolejne krypto wydarzenie w Poznaniu - "Tłusto o krypto 2". Wstęp jest zupełnie darmowy, jednak liczba miejsc mocno ogrniczona. Jeżeli chcesz zdobyć wiedzę dot. cyfrowych aktywów, poznać nowych ludzi czy też po prostu dobrze się bawić, zarejestruj się już teraz! Szczegóły wydarzenia Organizatorem "Tłusto o Krypto 2" jest […]

Co to jest BNB Vault? Jak korzystać z tej funkcji?

Binance to nie tylko giełda. To cały ekosystem produktów. Jednym z nich jest BNB Vault - agregator zysków, który pozwala zarabiać odsetki od posiadanych już kryptowalut. Funkcja ta umożliwia też w inwestowanie w ciekawe, nowe krypto projekty na wczesnym etapie poprzez Launchpool. W dzisiejszym artykule omówimy BNB Vault szczegółowo. Wyjaśnimy co to jest, jak działa […]

Bitcoin jak zacząć – gdzie inwestować w kryptowaluty: poradnik dla początkujących

Bitcoin (BTC) to dla Ciebie nowość i nie wiesz jak zacząć? To nic trudnego, nawet jeżeli dopiero zaczynasz interesować się…

Oszustwa telefoniczne Bitcoin - jak nie wpaść w sidła oszustów?

Otrzymałeś niedawno telefon od osoby twierdzącej, że masz szansę na szybką wypłatę znacznej kwoty z tytułu posiadanych Bitcoinów? Jeśli rozmówca sugeruje użycie programu typu AntyDesk lub prosi o przedpłatę na rzekomy podatek, w Twojej głowie powinien zapalić się alarm! To typowy przykład oszustwa telefonicznego związanego z Bitcoinem. Metoda ta zyskuje na popularności wśród przestępców. W […]

Xai - nowy projekt w Binance Launchpool

Giełda kryptowalut Binance ogłosiła kolejny projekt, który będzie dostępny na platformie Binance Launchpool. Tym razem jest to Xai. Między 5 stycznia a 8 stycznia o 23:59 użytkownicy będą mogli zarabiać tokeny Xai (XAI) na Binance po prostu stakując BNB, FDUSD lub TUSD. Postawione monety można wypłacić w dowolnym momencie, a nagrody w postaci tokenów XAI […]

Adresy Proof of Reserve największych giełd kryptowalut

Transparentność i bezpieczeństwo są kluczowymi aspektami w świecie krypto. Od upadku FTX jednym z elementów budujących zaufanie do giełd jest tzw. proof of reserve, czyli dowód posiadania rezerw. W tym artykule przyjrzymy się, czym dokładnie jest proof of reserve, dlaczego giełdy publikują taki dowód, oraz przedstawimy listę adresów proof of reserve największych giełd kryptowalut. Co […]

Co to jest BNB Vault? Jak korzystać z tej funkcji?

Binance to nie tylko giełda. To cały ekosystem produktów. Jednym z nich jest BNB Vault - agregator zysków, który pozwala zarabiać odsetki od posiadanych już kryptowalut. Funkcja ta umożliwia też w inwestowanie w ciekawe, nowe krypto projekty na wczesnym etapie poprzez Launchpool. W dzisiejszym artykule omówimy BNB Vault szczegółowo. Wyjaśnimy co to jest, jak działa […]

Kryptowaluty na Revolut - czy warto? Opinie

Revolut to bardzo popularna aplikacja neobankowa w Polsce, tak więc z całą pewnością obiła Ci się już o uszy. Aplikacja Revolut pozwala inwestować w kryptowaluty, ale nie jest to optymalne rozwiązanie jeżeli chodzi i ich zakup i sprzedaż, o czym wiedzą bardziej zaawansowani użytkownicy kryptowalut. Odpowiemy na pytanie czy opłaca się kupować kryptowaluty na Revolut, […]

Bitcoin jak zacząć – gdzie inwestować w kryptowaluty: poradnik dla początkujących

Bitcoin (BTC) to dla Ciebie nowość i nie wiesz jak zacząć? To nic trudnego, nawet jeżeli dopiero zaczynasz interesować się…

Binance Web3 Wallet - Czy warto korzystać?

8 listopada 2023 roku Binance wydała swój Web3 Wallet. Zapewnia on łatwy i bezpieczny dostęp do zdecentralizowanego świata technologii blockchain, pozwalając jednocześnie na zarządzanie aktywami Web3 bezpośrednio z poziomu Binance. W dzisiejszym artykule sprawdzimy co ma do zaoferowania Binance Web3 Wallet i czy warto z niego skorzystać. Najpierw jednak wyjaśnijmy co to jest portfel kryptowalut […]

Kraken - opinie użytkowników i recenzja giełdy (2024)

Kraken to giełda kryptowalut, która zjadła zęby na tym rynku. Istnieje bowiem od 2011 roku i od tego czasu nigdy nie padła ofiarą hakerów. Co więcej, stale się rozwija i wprowadza nowe usługi. Ale czym Kraken wyróżnia się na tle konkurencji? Jakie funkcje oferuje? Jakie ma opłaty i prowizje i co najważniejsze, jakie opinie o […]
0 0 Głosy
Oceń artykuł
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Kryptowaluty2.pl 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone
starcrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram