Co to jest EIP-4844? Proto Danksharing Ethereum

ikona publikacji - ciemny
Opublikowano: 6 maja 2023
ikona autora biały
ethereum hash rate

Ostatnim ważnym wydarzeniem w sieci Ethereum było wdrożenie aktualizacji Shapella, które odbyło się w połowie kwietnia. Jest to jednak dopiero początek transformacji do Ethereum 2.0. Deweloperzy wciąż muszą rozwiązać największe problemy blockchaina: wysokie opłaty i niską przepustowość. Kolejnym krokiem w tym kierunku będzie wprowadzenie shardingu. Funkcja ta również zostanie wdrożona w kilku etapach - pierwszym z nich jest EIP-4844. W dzisiejszym artykule przeanalizujemy co przyniesie ta aktualizacja i jakie zmiany wprowadzi w Ethereum. Tak więc, zaczynajmy!

Czym jest sharding w Ethereum?

Sieć Ethereum planuje wdrożyć tzw. danksharding, czyli model, który wykorzystuje:

  • Komitety losowo wybranych walidatorów w celu ochrony shardów przed atakami Sybil.
  • Próbkowanie dostępności danych (DAS) w celu potwierdzenia dostępności informacji bez pobierania całego pakietu danych.

Samo Ethereum będzie podzielone na 64 shardy, które łączą się z łańcuchem koordynacyjnym - Beacon Chain. W tym łańcuchu będą działać tzw. węzły oferujące, które wybierają transakcje i przekazują je do konkretnego sharda w celu przetworzenia i uformowania bloku.

Mówiąc prościej, zamiast jednego łańcucha, gdzie każdy węzeł musi załadować każdą transakcję, będzie koordynujący Beacon Chain i powiązane z nim shardy przetwarzające transakcje równolegle. Węzły w każdym shardzie przechowują tylko swoją część danych związanych z ich transakcjami, zamiast pełnej historii transakcji w sieci:

Koncepcja shardingu Ethereum nosi nazwę "dank sharding" od nazwiska badacza Ethereum Dankrada Feista, który zaproponował opisaną powyżej architekturę. Szczegółowy opis techniczny dankshardingu autorstwa Vitalika Buterina jest dostępny tutaj.

architektura sieci Ethereum po shardingu
Architektura sieci Ethereum po shardingu źródło: Ethereum Foundation

Danksharding i EIP-4844

EIP-4844 proponuje wdrożenie proto dankshardingu w sieci Ethereum. To wstępny etap, który powinien wprowadzić podstawowe zmiany niezbędne do pełnego uruchomienia dankshardingu w przyszłości. EIP-4844 ma 2 cele:

  • Przygotowanie do wdrożenia shardingu: obejmuje to wdrożenie nowej logiki transakcyjnej niezbędnej do wdrożenia shardingu, wprowadzenie zmian w łańcuchu beacon i węzłach beacon, rozdzielenie sprawdzania transakcji na bloki beacon i wprowadzenie dużych obiektów binarnych (więcej poniżej).
  • Redukcja kosztów gazu dla warstwy 2: do osiągnięcia tego celu przyczyni się zarówno nowa struktura danych transakcji, jak i uruchomienie dynamicznego mechanizmu kontroli kosztów gazu dla dużych obiektów binarnych.

Pełna lista zmian wprowadzanych w EIP-4844 oraz prac, które należy jeszcze wykonać, aby w pełni wdrożyć sharding, dostępna jest w opisie technicznym propozycji.

Deweloperzy motywują potrzebę wdrożenia proto danksharingu wysokimi opłatami w ekosystemie Ethereum. Te nawet w sieciach warstwy 2 pozostają poza zasięgiem wielu użytkowników. I choć dopiero pełne wdrożenie shardingu rozwiąże ten problem w sieci głównej, to w przypadku warstwy 2 sytuacja może ulec zmianie już teraz poprzez zapewnienie tańszej przestrzeni dyskowej dla tego typu rozwiązań.

Ponadto, gdy sharding zostanie wdrożony, sieci warstwy 2 będą musiały w ten czy inny sposób zmodernizować się, aby wykorzystać nową strukturę transakcji. EIP-4844 pozwoli zrobić to już teraz, nie czekając na wdrożenie shardingu. Warstwa wykonawcza Ethereum (EVM) nie zostanie naruszona, a sieć będzie kompatybilna ze wszystkimi rozwiązaniami.

kolejna architektura sieci Ethereum po shardingu

Podobnie jak w przypadku dankshardingu, nazwa "proto-danksharding" pochodzi od badacza Ethereum Proto-Lambda. To on zaproponował realizację etapu wstępnego, który powinien ułatwić przejście na sharding.

Główne innowacje w EIP-4844

Główną zmianą w EIP-4844 jest wprowadzenie nowego typu transakcji wykorzystujących duże obiekty binarne lub bloby (BLOB). Bloby są ważną częścią architektury dunksharingu, ale mogą pomóc sieci warstwy 2 przed ich wdrożeniem.

Obecnie rozwiązania typu rollup, podczas przetwarzania transakcji, wysyłają do warstwy 1 tylko krótkie informacje z nowym stanem sieci. Dane wsadowe transakcji są zapisywane w calldata. Chociaż zapisywanie danych calldata jest tańsze, węzły przechowują te informacje w nieskończoność. To prowadzi do akumulacji danych i zwiększenia wymagań węzłów. EIP-4844 sugeruje zapisywanie danych wsadowych transakcji nie na calldata. Teraz trochę więcej szczegółów na temat głównych elementów tego mechanizmu:

Bloby

Bloby to pakiety danych, w których zapisywana jest pełna informacja o bloku transakcji warstwy 2. Blok jest przechowywany poza warstwą wykonawczą, tzn. EVM nie ma bezpośredniego dostępu do danych w bloku. Deweloperzy używają do opisu pojęcia "sidecar", ponieważ blok jest "przyczepiony" do bloku jak sidecar do motocykla.

Sam blob, w przeciwieństwie do calldata, będzie przechowywany przez ograniczony czas, wystarczający dla rollup-walidatorów do odzyskania pełnej historii transakcji w razie potrzeby (~1-3 miesiące). Po tym czasie dane są usuwane. Cykl życia bloba wygląda następująco:

schemat Bloby

Ponieważ blob może zawierać dużą ilość danych, początkowo będzie obowiązywał limit 2-4 blobów (0,25-0,5 MB) na blok. Te początkowe limity powinny zminimalizować obciążenie sieci i oczekuje się, że zostaną zwiększone w przyszłych aktualizacjach.

KZG

KZG to dowód zobowiązania, który będzie wykorzystywany w Ethereum danksharing. Aby maksymalnie uprościć, KZG pokazuje, że dana wartość w danym punkcie jest równa zadeklarowanej przez niego Dlaczego jest to potrzebne? Jak wspomnieliśmy powyżej, EVM nie ma bezpośredniego dostępu do danych blob. Warstwa wykonawcza wykorzystuje więc dowody KZG do weryfikacji ważności danych.

  • Optimistic rollups: podczas generowania dowodu oszustwa mogą zweryfikować wiarygodność poprzez "ładowanie wielu wartości blob poprzez calldata w tym samym czasie". Dla każdej wartości dostarczają dowód KZG.
  • ZK rollupy: muszą dostarczyć zarówno KZG w blobie, jak i własny dowód ZK. Następnie muszą udowodnić, że KZG (do którego protokół odnosi się dla dostępnych danych) i własne zobowiązanie ZK rollupu odnoszą się do tych samych danych.

Więcej o tym, jak powstają KZG i dlaczego są potrzebne, dowiesz się tutaj.

Dodajmy, że KZG wymaga danych surowych, które są generowane podczas publicznej ceremonii. Publiczna ceremonia z dużą liczbą użytkowników zapewnia, że atakujący nie może uzyskać dostępu do surowych danych i manipulować KZG.

Oprócz tego EIP-4844 integruje formułę dynamicznej zmiany kosztów korzystania z przestrzeni blockchain. Działa ona w taki sam sposób jak mechanizm zaimplementowany w EIP-1559. Jej celem jest zapewnienie, że koszt gazu dostosowuje się tak szybko, jak to możliwe, w miarę wykorzystywania przestrzeni w blokach.

Jak EIP-4844 wpłynie na użytkowników?

Techniczne zmiany, które przyniesie EIP-4844 są mniej lub bardziej jasne, ale jak wpłynie to na doświadczenie użytkownika? Istnieją dwie ważne rzeczy:

  • Prowizje w głównej sieci Ethereum nie ulegną zmianie lub zmienią się nieznacznie: sam sharding danych nie zostanie wdrożony w EIP-4844. Oznacza to, że wszystkie węzły będą musiały pobrać wszystkie transakcje tak jak dotychczas. Przepustowość sieci i prowizje pozostaną więc takie same. Jednak obniżenie kosztów gazu może być spowodowane przejściem użytkowników do sieci warstwy 2, które będą mogły zaoferować jeszcze korzystniejsze warunki.
  • Prowizje w sieciach L2 znacznie spadną: wprowadzenie bloków czasowych zamiast funkcji calldata, która jest obecnie wykorzystywana do przechowywania danych z pakietów transakcyjnych warstwy 2, obniży koszty rejestrowania transakcji. W połączeniu z dynamicznym mechanizmem regulacji kosztów zapisów w blockchainie doprowadzi to do obniżenia prowizji w sieciach warstwy 2 opartych na rollupach optimistic lub zk. W przeciwnym razie, dopóki sharding nie zostanie w pełni wdrożony na poziomie użytkownika, interakcja z Ethereum i zbudowanymi na nim aplikacjami nie ulegnie zmianie.

Co dalej?

Wdrożenie proto-dunksharingu planowane jest na drugą połowę 2023 roku, czyli w najbliższych miesiącach. Nie ulega wątpliwości, że to wydarzenie da impuls do rozwoju ekosystemu warstwy 2. Już teraz analitycy nazywają obecny trend L2-summer.

Według DeFi Llama, zagregowany TVL 11 sieci rollupów wykazuje wzrost od jesieni 2022 roku. Trend wzrostowy TVL skutecznie zatrzymał się po spadku Arbitrum. Jednak EIP-4844 może być motorem, który ponownie napędzi projekty warstwy 2.

Podsumowanie

EIP-4844 to propozycja wdrożenia proto dankshardingu w sieci głównej Ethereum: etap pośredni przed wdrożeniem pełnoprawnego shardingu.

Proto-dunksharding ma 2 główne cele:

  • Wprowadzić niektóre z podstawowych zmian sieciowych potrzebnych do wdrożenia shardingu.
  • Zapewnić tańsze przechowywanie pakietów transakcyjnychwarstwy 2 i zmniejszenie opłat na sieci rollup już teraz.

Cele te planuje się osiągnąć poprzez wdrożenie nowej logiki transakcyjnej wykorzystującej duże obiekty binarne (bloby) do tymczasowego przechowywania danych. Pełny potencjał blobów zostanie odblokowany dopiero po pełnym shardingu. Jednak po wdrożeniu EIP-4844 sieci warstwy 2 będą mogły używać blobów do zapisu danych transakcyjnych zamiast calldata.

Główną konsekwencją EIP-4844 dla użytkowników będzie znaczne obniżenie kosztów transakcji w sieciach warstwy 2. Być może także nieznaczne obniżenie kosztów gazu w sieci głównej Ethereum. To z kolei może dać impuls do szybkiego rozwoju rozwiązań rollupów i ich ekosystemów.

Dawid Kucharczyk

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Pasjonat nowych technologii, od 3 lat aktywnie uczestniczący w świecie krypto. Instruktor narciarstwa oraz amator gry w squasha. Zwolennik idei decentralizacji.

Powiązane tematy:

Sieć Ethereum jest na minusie po raz pierwszy od roku

Pamiętacie "Merge"? Sieć Ethereum (ETH) dokonała przejścia z systemu proof of work na system proof of stake we wrześniu ubiegłego roku. Zamiast energochłonnych obliczeń, od tego czasu to stakerzy przetwarzają transakcje na Ethereum. Od momentu Merge sieć Ethereum co miesiąc odnotowuje zyski. Nie chodzi tu o wartość cenową, ale o przychody z samej sieci. Blockwork […]

Rocznica aktualizacji Ethereum Merge: wszystkie zmiany w skrócie

Dziś mija dokładnie rok, odkąd sieć Ethereum (ETH) dokonała przejścia z Proof-of-Work (PoW) na Proof-of-Stake (PoS). 15 września 2022 r. miała miejsce długo oczekiwana aktualizacja Merge, uważana przez wielu za najważniejsze wydarzenie w całej historii Ethereum. W tym artykule przyjrzymy się głównym zmianom i ich rezultatom, a także spojrzymy w przyszłość. Ethereum Merge: co się […]

Cena bitcoina jest nudna, ale dane nadal pokazują pozytywny obraz

Teraz, gdy cena bitcoina powróciła do poziomów z połowy czerwca, rynek ponownie zaczyna się zastanawiać, czy mamy do czynienia z hossą. Kurs spadł już o 16% od lokalnego szczytu z sierpnia ubiegłego roku, a od szczytu do dołka o ponad 20%. Mimo to, zgodnie z danymi on-chain, nie musimy się tak bardzo martwić. Bardzo niewiele […]

Jak zdobyć darmowe bitcoiny i kryptowaluty za rejestrację w 2023 roku?

Jeśli chcesz zacząć inwestować w bitcoin i kryptowaluty, najpierw musisz założyć konto na giełdzie i dokonać wpłaty walut fiat. Ale czy wiesz, że podczas rejestracji wiele platform oferuje darmowe bonusy? W dzisiejszym artykule omówimy 3 platformy, które oferują nowym użytkownikom darmowe kryptowaluty lub Bitcoin za rejestrację: Binance, Bybit i Bitget! Tak więc, zaczynajmy! Darmowe kryptowaluty […]

Kurs Bitcoina w tarapatach. Inflacja w USA wyższa niż oczekiwano

Indeks cen konsumpcyjnych (CPI) w Stanach Zjednoczonych wyniósł dziś 3,7%, podczas gdy oczekiwano wyniku na poziomie 3,6%. Oznaczałoby to już wzrost o 0,4% w porównaniu z lipcowym wynikiem 3,2%, ale inflacja spadła nawet bardziej niż początkowo oczekiwano. Dlaczego więc inflacja może nagle ponownie wzrosnąć i co to oznacza dla kursu bitcoina? Dlaczego inflacja może ponownie […]

Najlepsza aplikacja do kryptowalut na smartfona (Ranking 2023)

Rynek kryptowalut rozwija się w bardzo szybkim tempie. Wraz z rozwojem ekosystemu, budowane wokół niego jest wiele różnych produktów. Przykładem mogą być chociażby aplikacje do kryptowalut, które pozwalają nam na przechowywanie, handel, staking krypto oraz wiele innych opcji bezpośrednio z naszego samartfona. Ale jaka jest najlepsza aplikacja do kryptowalut? Sprawdzimy to w dzisiejszym poradniku! Aplikacje […]

Jak zdobyć darmowe bitcoiny i kryptowaluty za rejestrację w 2023 roku?

Jeśli chcesz zacząć inwestować w bitcoin i kryptowaluty, najpierw musisz założyć konto na giełdzie i dokonać wpłaty walut fiat. Ale czy wiesz, że podczas rejestracji wiele platform oferuje darmowe bonusy? W dzisiejszym artykule omówimy 3 platformy, które oferują nowym użytkownikom darmowe kryptowaluty lub Bitcoin za rejestrację: Binance, Bybit i Bitget! Tak więc, zaczynajmy! Darmowe kryptowaluty […]

Czym jest agregator DeFi i jak działa?

Świat DeFi jest pełen niesamowitych możliwości. Istnieją zdecentralizowane giełdy, różne protokoły pożyczkowe i oczywiście platformy oferujące różne formy dodatkowego zarobki z kryptowalut, czy to w formie stakingu, wydobywania płynności czy zaawansowanego yield farmingu. Wiele z nich jest zorientowanych na różne sieci, a ponieważ ich poziom wykorzystania jest dyktowany przede wszystkim przez społeczność. Różnią się one […]

Binance Coin (BNB)

Co to jest Binance Coin Binance Coin, znany również jako BNB, to kryptowaluta wyemitowana przez giełdę Binance. Jest to jedna z najpopularniejszych giełd kryptowalut na świecie. BNB początkowo opierał się na sieci Ethereum, ale z czasem przekształcił się w natywną walutę dedykowanego blockchaina Binance, zwanego Binance Chain. BNB został stworzony jako token umożliwiający korzystanie z […]

Czy warto kupić kartę graficzną po koparce kryptowalut?

Bbranża kryptowalut została dotknięta spadkiem Bitcoina, a następnie spadkiem Ethereum. To wszystko sprawiło, że wydobywanie GPU stało się nieopłacalne. W rezultacie rynek wtórny został zalany tanimi kartami graficznymi. Chociaż mogą one być o 50%, a nawet 70% tańsze niż w sklepach, należy dwa razy zastanowić się, czy warto kupować kartę graficzną po kopaniu kryptowalut. Praca […]

Najlepsza aplikacja do kryptowalut na smartfona (Ranking 2023)

Rynek kryptowalut rozwija się w bardzo szybkim tempie. Wraz z rozwojem ekosystemu, budowane wokół niego jest wiele różnych produktów. Przykładem mogą być chociażby aplikacje do kryptowalut, które pozwalają nam na przechowywanie, handel, staking krypto oraz wiele innych opcji bezpośrednio z naszego samartfona. Ale jaka jest najlepsza aplikacja do kryptowalut? Sprawdzimy to w dzisiejszym poradniku! Aplikacje […]

Jak zdobyć darmowe bitcoiny i kryptowaluty za rejestrację w 2023 roku?

Jeśli chcesz zacząć inwestować w bitcoin i kryptowaluty, najpierw musisz założyć konto na giełdzie i dokonać wpłaty walut fiat. Ale czy wiesz, że podczas rejestracji wiele platform oferuje darmowe bonusy? W dzisiejszym artykule omówimy 3 platformy, które oferują nowym użytkownikom darmowe kryptowaluty lub Bitcoin za rejestrację: Binance, Bybit i Bitget! Tak więc, zaczynajmy! Darmowe kryptowaluty […]

Kryptowaluty na Revolut - czy warto? Opinie

Revolut to bardzo popularna aplikacja neobankowa w Polsce, tak więc z całą pewnością obiła Ci się już o uszy. Pozwala ona także inwestować w kryptowaluty. Nie jest to jednak najlepsze rozwiązanie. Dużo taniej jest kupić cyfrowe aktywa na giełdzie, która pozwala w łatwy sposób wpłacić środki przez Revolut. Przykładem takiej platformy jest www.bybit.com lub www.binance.com. […]

Jak wypłacić Ethereum ze stakingu?

Na skutek aktywacji aktualizacji Shapella w sieci głównej Ethereum, użytkownicy otrzymali możliwość wycofania kryptowaluty ze stakingu. Ale jak to konkretnie zrobić? Czym jest staking Ethereum? Staking to sposób generowania pasywnego dochodu z monet w oparciu o algorytm konsensusu Proof-of-Stake (PoS) i jego warianty. Staking w prostym języku to udział w potwierdzaniu transakcji i produkcji nowych […]

Staking kryptowalut na Binance: Kompletny poradnik

W ciągu ostatnich kilku lat kryptowaluty naprawdę zawładnęły światem mainstreamu. NFT, giełdy kryptowalutowe i cały szereg różnych narzędzi związanych z kryptowalutami powstają jak grzyby po deszczu! W dzisiejszym poradniku skupimy się jednak na jednej z najciekawszych koncepcji, a mianowicie stakingu na giełdzie Binance. Jest to bowiem proces, który pozwala zarabiać kryptowaluty w sposób pasywny! Staking […]
0 0 Głosy
Oceń artykuł
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Kryptowaluty2.pl 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone
starcrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram